Dagen i dag 22. juli 2017Se alle dagen i dag

 • 2011Anders Behring Br...
 • 2002Felix
 • 1969Juan Carlos 1
 • 1853C.W. Eckersberg
 • 1822Gregor Mendel
 • 1227Bornhøved
 • 2011 - Anders Behring Breivik

  En højreradikal terrorist, Anders Behring Breivik, skød og dræbte 69 personer under en sommerlejr for Arbeiderpartiets ungdom på den norske ø Utøya. Forinden havde Breivik sprængt en bombe i regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mistede livet.

 • Polfoto/Albert Nieboer
  2002 - Felix

  Prins Felix blev født. Han er prins Joachims og Alexandras andet barn og nummer otte i rækken af arveberettigede til den danske trone.

 • Polfoto
  1969 - Juan Carlos 1

  General Franco pegede på Juan Carlos som Spaniens kommende konge. Juan Carlos er sønnesøn af Alfonso 13., der uden at abdicere forlod Spanien i 1931. Efter Francos død i 1975 blev Juan Carlos udråbt til konge. Selvom Juan Carlos havde sværget på Francobevægelsens principper, brød han i praksis ret hurtigt med den autoritære stat og var en af de drivende krafter i omformningen af Spanien til et moderne demokrati.

 • Kunstakademiet
  1853 - C.W. Eckersberg

  Den danske maler Christoffer Wilhelm Eckersberg døde, 70 år gammel. Han var professor ved Kunstakademiet i mange år og fik stor betydning for talrige danske malere. Selv malede han bl.a. portrætter, altertavler og prospekter, fx Udsigt fra Colosseum.

 • DNLB
  1822 - Gregor Mendel

  Den østrig-ungarske munk og planteforsker Gregor Mendel blev født. Han udførte krydsningsforsøg med planter og formulerede de mendelske arvelove. Han var forud for sin tid, og hans banebrydende opdagelser blev først opdaget 34 år senere. Mendel døde i 1884.

 • Nationalmuseet
  1227 - Bornhøved

  Den danske konge Valdemar 2. Sejr led et afgørende nederlag ved landsbyen Bornhøved i Holsten. Slaget stod mod de forenede nordtyske fyrster. Valdemar havde forsøgt at genvinde herredømmet i Nordtyskland, og nederlaget betød, at det danske Østersøherredømme ophørte.

Aktuel baggrundsviden

Hadrians Mur dannede grænse ikke blot til provinsen Britannia, men også til Romerriget; landområdet th. i billedet lå uden for det daværende imperium. Her ses den velbevarede strækning af murforløbet ved Cawfield, der gik ud fra det lille fort milecastle 42, som antagelig blev opført af legio II augusta.

Hadrians Mur dannede grænse ikke blot til provinsen Britannia, men også til Romerriget; landområdet th. i billedet lå uden for det daværende imperium. Her ses den velbevarede strækning af murforløbet ved Cawfield, der gik ud fra det lille fort milecastle 42, som antagelig blev opført af legio II augusta.

Tema: Limes

Limes er det latinske ord for grænse. I antik landmåling betegner limes den yderste linje i et marksystem, en grænsevej. I bredere betydning blev limes brugt første gang af den romerske historiker Tacitus om Romerrigets nordøstlige grænse, specielt om den strækning, som løb fra Rheinbrohl ved Rhinen til Mainz og derfra tværs gennem det nuværende Tyskland til Eining ved Donau, kaldet Der Obergermanisch-Raetische Limes (Øvregermanske-Raetiske limes). Fra 1.årh. e.Kr. udbyggedes denne grænselinje med en vold og palisader.

Med jævne mellemrum anbragtes mindre kasteller og lidt tilbagetrukket fra grænsen en række legionslejre, fx ved de nuværende byer Nijmegen, Xanten, Neuss, Bonn, Mainz, Strasbourg, Augsburg og Regensburg. Formålet var at forsvare Romerriget mod angreb fra barbarerne og sikre ro til handel og transport ved grænsen til det såkaldte frie Germanien.

Betegnelsen dækkede senere samtlige grænsestrækninger i Romerriget. Således Limes Britannicus (Britiske limes), bl.a. Hadrians Mur, der strakte sig fra Wallsend ved Tyne River ved Newcastle i øst tværs over landet til Solway Firth nær Carlisle i vest; en strækning på i alt 118 km. Befæstningen var bemandet med hjælpetropper; det antages, at der har været 11.000-12.000 mand. Muren udgjorde nordgrænsen for provinsen og hermed for Romerriget.

I 1987 blev Hadrians Mur optaget på UNESCO-konventionens Verdensarvliste fulgt i 2005 af Der Obergermanisch-Raetische Limes.

Læs mere om limes og Hadrians Mur.