Dagen i dag 27. april 2017Se alle dagen i dag

 • 1994Sydafrika
 • 1992Serbien og Monten...
 • 1944Thomas Koppel
 • 1925radio
 • 1916Johannes Sløk
 • 1791Samuel Morse
 • 1521Fernando de Magellan
 • Polfoto/AP
  1994 - Sydafrika

  Det første demokratiske valg afholdes i Sydafrika, og Nelson Mandela blev valgt til præsident. Apartheid blev praktiseret ved lov i landet 1950-93. Den sydafrikanske regering påbegyndte i slutningen af 1980'erne afviklingen af den førte politik.

 • Polfoto/Darko Vojinovic
  1992 - Serbien og Montenegro

  Serbien og Montenegro dannede Forbundsrepublikken Jugoslavien. Den blev i 2003 afløst af den løsere union Serbien og Montenegro. I 2006 blev unionen mellem Serbien og Montenegro opløst.

 • 1944 - Thomas Koppel

  Den danske komponist og pianist Thomas Koppel blev født. Han skrev flere symfoniske værker, før han gik over til rocken. Han var medlem af gruppen Savage Rose og komponerede musikken til balletten Dødens Triumf. Koppel døde i 2006.

 • 1925 - radio

  Statsradiofonien begyndte at sende radioudsendelser. Staten havde tildelt sig selv monopol på radiospredning i Danmark. Udsendelserne bestod i de første år primært af klassisk musik, foredrag og gudstjenester samt nyheder i form af nyhedstelegrammer fra Pressens Radioavis.

 • 1916 - Johannes Sløk

  Den danske teolog, idéhistoriker og filosof Johannes Sløk blev født. Han deltog energisk i samfundsdebatten og udgav en række bøger om religions- og idéhistorie. Desuden oversatte og kommenterede han 13 af Shakespeares skuespil. Sløk døde i 2001.

 • Danmarks Tekniske Museum
  1791 - Samuel Morse

  Den amerikanske opfinder Samuel Morse blev født. Han var en af grundlæggerne af den elektriske telegrafi, og til brug herfor udviklede han morsealfabetet. Morse døde i 1872.

 • 1521 - Fernando de Magellan

  Den portugisiske søfarer Fernando de Magellan blev dræbt af indfødte på Filippinerne. Han var født i ca. 1480 og var den første, der stod i spidsen for en jordomsejling. Han nåede hverken det oprindelige mål, Molukkerne, eller at sejle hele vejen rundt om Jorden.

Aktuel baggrundsviden

Uden planter er der intet liv. Tegning, der beskriver fotosyntesen.

Uden planter er der intet liv. Tegning, der beskriver fotosyntesen.

Dagens artikel: Fotosyntese

Fotosyntese er en kompliceret række af biokemiske processer, som sætter planter, alger og cyanobakterier i stand til ved hjælp af solenergi at omdanne atmosfærens kuldioxid (carbondioxid) til organiske forbindelser og ilt.

Hovedparten af den fotosyntetiske produktion foretages af højere planter. Planter binder normalt 2-5 % af den solenergi, der rammer dem, i organisk stof. Resten går tabt. Hos planter finder fotosyntesen helt overvejende sted i bladene. Planterne er på mange måder i stand til løbende at tilpasse og optimere deres fotosyntese efter ændringer i omgivelserne.

Dyr kan ikke bruge sollys som en direkte energikilde og skal i stedet altid have de nødvendige organiske forbindelser tilført ved at æde planter eller andre dyr, som har fået deres energibehov dækket ved at æde planter; visse dyr får dog tilført næring ved at leve i symbiose med alger, som udnytter lysenergien.

Læs meget mere om fotosyntese.