Dagen i dag 28. marts 2017Se alle dagen i dag

 • 1985Marc Chagall
 • 1979Tremileøen
 • 1969Dwight D. Eisenhower
 • 1941Virginia Woolf
 • 1939Madrid
 • 1910Ingrid
 • 1887D.G. Monrad
 • 1866Hedeselskabet
 • 1483Rafael
 • Marc Chagall/Polfoto
  1985 - Marc Chagall

  Den russisk-franske maler Marc Chagall døde, 97 år gammel. Chagalls mystisk drømmeagtige og fantasifulde billeder har et naivistisk og surrealistisk præg.

 • Polfoto/AP Photo/Paul Vathis
  1979 - Tremileøen

  Et alvorligt reaktoruheld indtraf på enhed nr. 2 i kernekraftværket på Three Mile Island i Pennsylvania, USA. Takket være den tætte reaktorindeslutning var det radioaktive udslip til omgivelserne minimalt, mens reaktorbygningen derimod blev stærkt forurenet. Oprydningen tog næsten 12 år og kostede ca. 1 mia. dollar.

 • Jette Wede/Gyldendal
  1969 - Dwight D. Eisenhower

  Dwight David Eisenhower, USAs 34. præsident, døde som 78-årig. Før perioden som statsleder havde "Ike" ledet invasionen af Normandiet i 1944 og bl.a. fået general George Patton og feltmarskal Montgomery til at arbejde nogenlunde sammen.

 • Gyldendal
  1941 - Virginia Woolf

  Den britiske forfatter Virginia Woolf døde for egen hånd, 59 år gammel. Hun ydede originale bidrag til modernismens roman og var en fremtrædende litteraturkritiker og pioner inden for feministisk litteraturkritik. Virginia Woolf var toneangivende i den såkaldte Bloomsbury-gruppe.

 • Gyldendal
  1939 - Madrid

  Under Den Spanske Borgerkrig måtte Madrid, republikanernes hovedstad, efter en langvarig belejring og flere bombardementer overgive sig til nationalisterne med general Francisco Franco i spidsen.

 • Polfoto/Holger Damgaard
  1910 - Ingrid

  Den svenske prinsesse Ingrid Victoria Sofia Louisa Margareta blev født. Hun giftede sig senere med den danske prins Frederik (9.) og blev mor til Danmarks nuværende dronning, Margrethe 2. Ingrid døde i 2000.

 • Folketinget/Ole Woldbye
  1887 - D.G. Monrad

  Den danske politiker og teolog D.G. Monrad døde, 76 år gammel. Han var Danmarks konseilspræsident 1863-64 og bar hovedansvaret for Danmarks politik under krigen i 1864. Ved sin død var han biskop over Lolland-Falster Stift.

 • Gyldendal
  1866 - Hedeselskabet

  Det Danske Hedeselskab blev stiftet ved et møde på Hotel Royal i Århus. Selskabets formål var at frugtbargøre den jyske hede, og dets arbejde fik med tiltag som fx læbælter og engvanding stor betydning for udviklingen af det danske landbrug. Hedeselskabets første leder blev den italiensk-danske købmandssøn E. Dalgas.

 • 1483 - Rafael

  Den italienske maler og arkitekt Raffaello Santi blev (vistnok) født i dag. Rafael, som han kaldes på dansk, kendes bl.a. for sine vældige freskoer i Vatikanet som Skolen i Athen og Parnasset, hvor han virkeliggjorde højrenæssancens stræben efter klassisk ro og harmoni. Rafael døde i 1520.

Aktuel baggrundsviden

Carl Maria von Weber. Ernst Rietschels mindesmærke over Weber, indviet i 1860. Monumentet var oprindeligt placeret bag Gottfried Sempers Hoftheater i Dresden. I 1870 blev det flyttet til en placering mellem Sempers Gemäldegalerie og Semperoper, hvor det står i dag. Foto 2008

Carl Maria von Weber. Ernst Rietschels mindesmærke over Weber, indviet i 1860. Monumentet var oprindeligt placeret bag Gottfried Sempers Hoftheater i Dresden. I 1870 blev det flyttet til en placering mellem Sempers Gemäldegalerie og Semperoper, hvor det står i dag. Foto 2008

Dagens artikel: Carl Maria von Weber

I 1813 blev den tyske komponist Carl Maria von Weber kapelmester ved operaen i Prag, og fra 1817 til sin død virkede han i Dresden. Begge steder arbejdede han energisk for at forbedre opførelserne og for at skabe en tysk operatradition. Det strålende resultat blev Der Freischütz, der uropførtes i Berlin 1821 og snart gik over hele Europa. I 1822 blev operaen som Jægerbruden opført i København, hvor Weber under sin koncertrejse i 1820 allerede havde opført ouverturen. Til opførelsen i København i 1822 var teksten oversat af Adam Oehlenschläger.

Med Der Freischütz skabte Weber sit livs værk, der med sine folkelivsbilleder, folkevisetone, naturlyrik og rædselsromantik i den berømte "Ulvesvælgsscene", et melodrama, hvor forheksede kugler støbes til en skydekonkurrence, blev indbegrebet af tysk romantik.

Carl Maria von Webers musikalske stil har et umiskendeligt personligt præg i sin smidige forslagsmelodik, de stramme punkterede rytmer og harmonikken med dens formindskede septimakkorder. Foruden de mange blæsersoli, især for yndlingsinstrumenterne klarinet og horn, ofte i uvante tonelejer, spiller netop klangen og klangfarven en vigtig symbolsk eller ledemotivisk rolle. Weber fik afgørende indflydelse på 1800-tallets musik, især Richard Wagner, for hvis stil den blev grundlaget.

Læs mere om Carl Maria von Weber.