Dagen i dag 24. august 2017Se alle dagen i dag

 • 79Vesuv
 • 2004Elisabeth Kübler-...
 • 1991Ukraine
 • 1943Holger Danske
 • 1929Yassir Arafat
 • 1635Peder Schumacher ...
 • Mathilde Foto/Søren Lauridsen
  79 - Vesuv

  Vulkanen Vesuv i Italien gik i udbrud. I alt blev 4 km3 aske slynget ud af vulkanen under udbruddet, der varede 19 timer, og byerne Pompeji, Herculaneum og Stabiae blev begravet. Den kendte forfatter Gajus Plinius Secundus døde under sin ihærdige udforskning af fænomenet.

 • 2004 - Elisabeth Kübler-Ross

  Den schweiziskfødte amerikanske psykiater Elisabeth Kübler-Ross døde, 78 år gammel. Baseret på interviews med 500 døende patienter skrev hun Døden og den døende. I bogen beskriver hun som den første de faser, der ofte gennemgås, når døden nærmer sig.

 • 1991 - Ukraine

  Ukraine erklærede sig for selvstændigt. Ukraine ligger nord for Sortehavet og er 14 gange større end Danmark. En demokratisk forfatning er indført, men regimet er blevet kritiseret for autoritære tendenser.

 • Gyldendal
  1943 - Holger Danske

  Den københavnske modstandsorganisation Holger Danske udførte en sabotageaktion mod udstillingsbygningen Forum. I alt udførte gruppen ca. 100 sabotageaktioner, og på foranledning af Frihedsrådet likvideredes ca. 200 stikkere.

 • 1929 - Yassir Arafat

  Den palæstinensiske politiker Yassir Arafat blev født. Han var formand for PLO fra 1969 og ledende i den væbnede kamp mod Israel, men stod siden for en mere kompromissøgende politik. Arafat døde i 2004.

 • Frederiksborgmuseet
  1635 - Peder Schumacher Griffenfeld

  Den danske rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld blev født. Han blev kammersekretær 1665 og udformede Kongeloven, enevældens forfatning. Han var rigskansler 1674-76. Griffenfeld døde i 1699.

Aktuel baggrundsviden

Leddegigt. Hænder med leddegigt. Fingrenes grundled er hævede og deformerede, hvorved fingrenes retning kommer til at afvige mod lillefingersiden. På højre pegefinger ses en lille gigtknude (pil). Hænderne er endvidere prægede af nedsat muskelfylde.

Leddegigt. Hænder med leddegigt. Fingrenes grundled er hævede og deformerede, hvorved fingrenes retning kommer til at afvige mod lillefingersiden. På højre pegefinger ses en lille gigtknude (pil). Hænderne er endvidere prægede af nedsat muskelfylde.

Dagens artikel: Autoimmunitet

Autoimmunitet er en tilstand, der opstår, ved at organismen producerer antistoffer og lymfocytter, som reagerer med organismens egne bestanddele ("selv"). Autoimmune sygdomme opstår, hvis autoimmunitet fører til beskadigelse af væv og organer.

Immunsystemet er indrettet således, at det på molekylært niveau kan skelne "selv" fra "ikke-selv". Organismens normale, livsvigtige afværgereaktion mod infektion bygger på immunsystemets særlige evne til at genkende og reagere med fremmed materiale (antigen, "ikke-selv") fra omgivelsernes mikroorganismer (fx virus, bakterier).

Svigter immunsystemets nedregulering og kontrol af autoimmunitet, sker der et brud på den immunologiske tolerans over for organismens egne væv ("selv").

Blandt de autoimmune sygdomme er diabetes (type 1), Addisons sygdom og kronisk leddegigt,

Evnen til at skelne mellem "selv" og "ikke-selv" udvikles omkring fødselstidspunktet og holder sig livet igennem.

Læs mere om autoimmunitet.