Dagen i dag 14. august 2017Se alle dagen i dag

 • 1979Admirals Cup
 • 1949Morten Olsen
 • 1943Rom
 • 1941Maximilian Kolbe
 • 1941Paul Sabatier
 • 1926René Goscinny
 • 1919Weimarforfatningen
 • 1814Mosskonventionen
 • 1777H.C. Ørsted
 • 1979 - Admirals Cup

  En af sejlsportshistoriens alvorligste ulykker indtraf under den traditionsrige havkapsejlads Admirals Cup, da en orkan ramte Det Irske Hav. 15 sejlere omkom. Efter ulykken blev antallet af deltagere indskrænket, og det blev obligatorisk at have radio ombord på skibet.

 • Polfoto
  1949 - Morten Olsen

  Den danske fodboldspiller og -træner Morten Olsen blev født. Han spillede 102 landskampe og har været dansk landstræner siden 2000.

 • 1943 - Rom

  Rom blev erklæret for åben by under 2. Verdenskrig. I Haagerkonventionerne af 1899 og 1907 er det fastslået, at en by, der er erklæret åben, ikke må udsættes for militære angreb. Begivenheden er samtidig baggrunden for den første egentlig neorealistiske film, instrueret af Roberto Rossellini.

 • Polfoto/AP
  1941 - Maximilian Kolbe

  Den 47 år gamle polske franciskanermunk Maximilian Kolbe gik frivilligt i døden i stedet for en familiefar i kz-lejren Auschwitz. Kolbe blev helgenkåret i 1982.

 • Polfoto/Roger-Viollet
  1941 - Paul Sabatier

  Den franske professor i kemi Paul Sabatier døde, 86 år gammel. Sabatier fik nobelprisen i 1912. Han havde opdaget, at umættede organiske forbindelser kan optage brint, når de ledes hen over en nikkelkatalysator. Metoden blev den kemiske basis for margarineindustrien.

 • Les editions Albert René, Goscinny-Uderzo, 1996/Serieforlaget A/S
  1926 - René Goscinny

  Den franske tegneserieforfatter René Goscinny blev født. Goscinny arbejdede hele sit liv med mange tegnere og var bl.a. drivkraften bag to af verdens nok mest populære tegneserier, Asterix og Lucky Luke. Goscinny døde i 1977.

 • AKG
  1919 - Weimarforfatningen

  Weimarforfatningen, Tysklands første demokratiske rigsforfatning, trådte i kraft. Brugen af forfatningens undtagelsesbestemmelser i 1930'ernes begyndelse bidrog til krisen i det parlamentariske system og til Hitlers magtovertagelse i 1933.

 • Frederiksborgmuseet
  1814 - Mosskonventionen

  Mosskonventionen blev indgået mellem Sverige og den norske regering. Våbenstilstandsaftalen indebar bl.a., at Christian Frederik (Christian 8.) skulle give afkald på den norske trone. Konventionen var et væsentligt skridt hen imod etableringen af den svensk-norske union.

 • 1777 - H.C. Ørsted

  Den danske fysiker og kemiker Hans Christian Ørsted blev født. Han blev berømt for opdagelsen af elektromagnetismen, men spillede også en stor rolle for guldalderens åndsliv. Ørsted døde i 1851.

Aktuel baggrundsviden

Monsun. Områder præget af tydelige årstidsbestemte skift i vindretning. Mest udpræget monsun findes i SØ-Asien, men også andre verdensdele har monsunvinde.

Monsun. Områder præget af tydelige årstidsbestemte skift i vindretning. Mest udpræget monsun findes i SØ-Asien, men også andre verdensdele har monsunvinde.

Dagens artikel: Monsun

Monsun er vindsystemer, der skifter retning med årstiden. Ordet er især knyttet til Syd- og Østasien, men monsuner forekommer også i dele af Afrika.

Sommermonsunen i Asien er en fugtig vind, der fra Det Indiske Ocean og Stillehavet bringer fugtige luftmasser ind over land, hvor de afgiver store nedbørsmængder.

Baggrunden for monsunernes halvårlige skiften er bl.a. det termiske lavtryk, der skabes over det stærkt opvarmede kontinent om sommeren, og det termiske højtryk, der om vinteren ligger over det kolde Centralasien. Vintermonsunen er således en tør vind, der blæser fra land mod havet.

Sommermonsunen giver nogle af de største nedbørsmængder, der kendes på Jorden, men mange steder er der store forskelle fra år til år. Således oplevede fx Pakistan i 2010 voldsomme oversvømmelser, fordi monsunregnen det år blev ekstra voldsom. Året efter i 2011 var det Thailand og storbyen Bangkok, det gik ud over.