Dagen i dag 25. marts 2017Se alle dagen i dag

 • ÅrligtMarias bebudelsesdag
 • 1975Faysal
 • 1957Romtraktaten
 • 1947Elton John
 • 1928Nina Bang
 • 1918Claude Debussy
 • 1908David Lean
 • 1821Grækenland
 • Årligt - Marias bebudelsesdag

  Marias bebudelsesdag, også kaldet Herrens bebudelse; markeres i kirkeåret den 5. søndag i fasten til minde om englen Gabriels budskab til Maria om, at hun skal føde Guds søn.

 • 1975 - Faysal

  Faysal, konge af Saudi-Arabien fra 1964, blev myrdet. Han blev 70 år. Han gennemførte i 1970'erne en modernisering af Saudi-Arabien i tæt samarbejde med Vesten og var med til at grundlægge Den Muslimske Verdensliga.

 • Europa-Kommissionen
  1957 - Romtraktaten

  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), begyndelsen på EF og senere EU, blev underskrevet. Den blev undertegnet af Vesttyskland, Frankrig, Italien og Beneluxlandene. Underskrivelsen foregik i Rom.

 • Polfoto/Anders Brohus
  1947 - Elton John

  Den britiske komponist, pianist og sanger Elton John blev født. Han er blandt de mest succesrige musikere og står bag en lang række iørefaldende popklassikere, bl.a. Your Song, Can You Feel The Love Tonight og Candle In The Wind.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1928 - Nina Bang

  Den danske historiker og socialdemokratiske politiker Nina Bang døde, 61 år gammel. Hun blev den første kvindelige minister i Norden, da hun i 1924 blev undervisningsminister i regeringen Stauning.

 • 1918 - Claude Debussy

  Den franske komponist Claude Debussy døde. Han blev 55 år gammel. Han er den mest fremtrædende repræsentant for fransk impressionisme. Hovedværker er operaen Pelléas et Mélisande, Nocturnes og La Mer for orkester.

 • 1908 - David Lean

  Den britiske filminstruktør sir David Lean blev født. Han er kendt for mange storfilm, bl.a. Broen over floden Kwai (Oscar), Lawrence af Arabien (Oscar), Dr. Zivágo og Vejen til Indien. Lean døde i 1991.

 • AKG
  1821 - Grækenland

  Den Græske Frihedskrig brød ud på Peloponnes. Krigen varede til 1829 og førte til Grækenlands uafhængighed af Osmannerriget. Mange mennesker uden for landet meldte sig som frivillige på græsk side, deriblandt engelske Lord Byron og danske Henrik E. Krøyer.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

Tema: Danske sæler

Sælerne (Pinnipedia) er med 34 arter en velafgrænset og indbyrdes nærtbeslægtet gruppe inden for rovdyrordenen (Carnivora). Der skelnes mellem tre familier: øresæler (Otaridae), hvalros (Odobenidae) og ægte sæler (Phocidae). Der er repræsentanter fra de to sidstnævnte familier i danske farvande.

Selv om sæler har mange træk, der gør dem særligt tilpassede til livet i vand, så er de knap så omdannede havpattedyr som hvalerne. Faktisk kan man sige, at de stadig har „et ben på landjorden“, og de skal kunne sanse både i vand og på land. Sæler er udstyret med en god lugtesans (der dog kun kan anvendes på land), et godt syn og en god hørelse. Under vand udsender visse sælarter særlige kliklyde, og det diskuteres, om de er i stand til at bruge dem til at ekkolokalisere med.

Sælerne føder deres unger på land (eller is), og under fældningen tilbringes megen tid på land.

Seks sælarter optræder i de danske farvande. Mest almindelig er spættet sæl (Phoca vitulina), der er vidt udbredt i Nordatlanten og det nordlige Stillehav og nogle steder kan vandre op ad floder og i længere tid opholde sig i ferskvand. Gråsælen (Halichoerus grypus) er Danmarks største rovdyr; voksne individer er op til 230 cm lange og vejer op imod 300 kg.

De danske sæler har været fredet siden slutningen af 1970'erne, og antallet er stigende. Mange sæler i de danske farvande er en udfordring for fiskeriet, da sælerne primært lever af fisk.

Læs mere om de danske sæler i Naturen i Danmark.

Aktive artikler

Dagens mest læste

Ugens mest læste