Dagen i dag 27. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 2013Lou Reed
 • 1981navigation
 • 1914Dylan Thomas
 • 1858Theodore Roosevelt
 • 1782Nicolò Paganini
 • 1492Cuba
 • 2013 - Lou Reed

  Den amerikanske sanger, sangskriver og guitarist Lou Reed døde, 71 år gammel. Han var 1965-70 medlem af Velvet Underground. Blandt hans soloalbums med klassikerstatus er Transformer og New York.

 • 1981 - navigation

  En sovjetisk ubåd gik på grund ud for den svenske by og flådebase Karlskrona. Den officielle sovjetiske forklaring var "fejlnavigering". Efter forhør blev ubåden trukket fri og fik lov til at afsejle. Hændelsen medførte en forstærkning af det svenske ubådsforsvar.

 • 1914 - Dylan Thomas

  Den walisiske digter og kortprosaist Dylan Thomas blev født. Allerede hans debut Eighteen Poems vakte opmærksomhed for de energiske og billedmættede tekster. I 1940'erne og 1950'erne blev Thomas populær for sine stykker til radioteater. Han døde i 1953.

 • Gyldendal
  1858 - Theodore Roosevelt

  Den amerikanske politiker Theodore Roosevelt blev født. Som USA's 26. præsident styrkede han den føderale regering og mæglede i Den Russisk-japanske Krig, for hvilket han fik Nobels Fredspris 1906. Roosevelt, der har lagt navn til en bamse, døde i 1919.

 • Gyldendal
  1782 - Nicolò Paganini

  Den italienske violinist og komponist Nicolò Paganini blev født. Som musiker var han en af de første i rækken af store virtuoser, og pga. sin blændende teknik blev han ofte mistænkt for at være i pagt med Djævelen. Paganini døde i 1840.

 • Gyldendal
  1492 - Cuba

  Christoffer Columbus gik i land på Cuba. På dette tidspunkt var øen beboet af ciboney, arawak og taino, der hovedsagelig ernærede sig ved jagt og agerbrug. Senere indledtes den spanske erobring og bosættelse under conquistadoren Diego Velázquez.

Aktuel baggrundsviden

Martin Heidegger fotograferet ca. 1960. Han yndede at vandre i egnen ved Todtnauberg i Schwarzwald, hvor han siden 1922 i perioder boede i en hytte, han selv havde ladet bygge. Her skrev han bl.a. Sein und Zeit, der udkom i 1927.

Martin Heidegger fotograferet ca. 1960. Han yndede at vandre i egnen ved Todtnauberg i Schwarzwald, hvor han siden 1922 i perioder boede i en hytte, han selv havde ladet bygge. Her skrev han bl.a. Sein und Zeit, der udkom i 1927.

Dagens artikel: Hermeneutik

Hermeneutik er læren om, hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås. Oprindelig var hermeneutik en disciplin, der angav en metode for udlægningen af teologiske og juridiske tekster. Med Friedrich Schleiermacher og senere Wilhelm Dilthey blev det i 1800-tallet en disciplin, der angår udlægningen af alle slags tekster. Et centralt aspekt hos disse filosoffer er idéen om, at man som forudsætning for at forstå en tekst må forsøge at sætte sig ind i forfatterens mentale liv.

I 1900-tallet fik hermeneutikken en endnu større rækkevidde hos Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamer, idet den hos dem angiver regler for forståelsen overhovedet. Heidegger og Gadamer viderefører således idéen om den hermeneutiske cirkel. Som forudsætning for enhver forståelse må vi besidde en forforståelse af den sag eller det forhold, vi ønsker at forstå. Historiciteten, dvs. det forhold, at vi allerede befinder os inden for en forståelseshorisont, på baggrund af hvilken vi kan udlægge verden, er altid udgangspunkt for forståelsen. For at forstå en del af en tekst må man forstå helheden. Samtidig kan man dog kun forstå helheden, når man forstår de enkelte dele. Det er denne idé, der generaliseres, når de hævder, at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden.

Læs mere om hermeneutik.