Dagen i dag 24. april 2017Se alle dagen i dag

 • 2006Nepal
 • 1990Hubble-teleskopet
 • 1955Klaus Riskær Pede...
 • 1920Jørgen Clevin
 • 1916Påskeoprøret
 • 1904Willem de Kooning
 • 1731Daniel Defoe
 • Polfoto/Binod Joshi
  2006 - Nepal

  Gyanendra, konge af Nepal, genindsatte parlamentet, som han opløste i 2002. Forud for genindsættelsen var der massive landsdækkende protester. Siden flerpartidemokratiets indførelse i 1990, og særligt efter maoisternes oprør fra 1996, har Nepal befundet sig i en konstant politisk krise.

 • ESA/NASA
  1990 - Hubble-teleskopet

  Den astronomiske forskningssatellit Hubble-teleskopet blev opsendt. Teleskopet kredser om Jorden i 600 km højde og sender billeder af Universet tilbage til Jorden. Astronauter har gennemført fire servicebesøg på teleskopet.

 • 1955 - Klaus Riskær Pedersen

  Den danske finansmand og EU-parlamentariker Klaus Riskær Pedersen blev født. Han opbyggede i 1980'erne et finansimperium og senere internetudbyderen Cybercity. Han er flere gange blevet dømt for mandatsvig og bedrageri.

 • 1920 - Jørgen Clevin

  Den danske tegner og forfatter Jørgen Clevin blev født. Clevin er mest kendt for sine børne- og ungdomsudsendelser i radio og tv, hvor han opfordrede lyttere og seere i alle aldre til at klippe, klistre og tegne med. Clevin døde i 1993.

 • 1916 - Påskeoprøret

  Den irske opstand mod det britiske styre indledes. Efter fem dage måtte de ca. 1200 oprørere overgive sig, men opstanden kom til at danne grobund for oprettelsen af IRA få år senere.

 • 1904 - Willem de Kooning

  Den nederlandsk-amerikanske billedkunstner Willem de Kooning blev født. Han var en af de betydeligste repræsentanter for abstrakt ekspressionisme. Han malede bl.a. kvindeskikkelser med blottede tænder i grelle farvesammensætninger. Kooning døde i 1997.

 • AKG
  1731 - Daniel Defoe

  Den britiske forfatter Daniel Defoe døde, ca. 71 år gammel. Han skrev politiske skrifter, som bragte ham i både gabestok og gældsfængsel, før han skrev romanen Robinson Crusoe, der har sikret ham en varig plads i litteraturhistorien.

Aktuel baggrundsviden

Thomas Aquinas. Maleri fra ca. 1475 af Justus van Gent.

Thomas Aquinas. Maleri fra ca. 1475 af Justus van Gent.

Tema: Thomas Aquinas

Inden for filosofien leverede den italiensk filosof og teolog Thomas Aquinas en pionerindsats som fortolker af Aristoteles' skrifter. Med stor skarpsindighed søgte han at identificere Aristoteles' mening og tog afstand fra platoniserende tolkninger.

Ud over kommentarerne til de aristoteliske skrifter forfattede han kun få filosofiske værker, fx ungdomsskriftet De ente et essentia (Om væren og væsen). For Thomas var Aristoteles' tænkning det ypperste, den naturlige fornuft kan nå. Thomas' teologiske hovedværker er den ufuldendte Summa theologiae (Håndbog i teologi), en teologisk lærebog for yngre studenter, samt Summa contra gentiles (Håndbog imod hedningene), hvoraf de tre første bøger udfolder naturlig teologi, mens den fjerde bog inddrager åbenbaringen.

Ifølge Thomas er teologien en videnskab i streng forstand; de åbenbarede trossandheder fungerer som principper, hvorfra teologien udleder konklusioner og dermed vinder ny erkendelse om de guddommelige ting. Ganske vist er troens artikler ikke indlysende på samme måde som de jordiske videnskabers grundsætninger, men dette skyldes ifølge Thomas alene, at teologien er en underordnet videnskab i forhold til de saliges direkte skuen af Gud. For Thomas var det derfor magtpåliggende at vise, at de kristne trossandheder ikke strider mod fornuften og logikken.

I 1323 blev Thomas helgenkåret og i 1567 ophøjet til kirkelærer. Pave Leo 13. fremholdt ham i 1879 som en kristen tænkers ideal, og året efter blev han udråbt til beskytter af alle katolske skoler.

Læs også om skolastik.