Dagen i dag 27. juli 2016Se alle dagen i dag

 • 2003Bob Hope
 • 1953Koreakrigen
 • 1938Jenny Kammersgaard
 • 1911Henry Grünbaum
 • 1844John Dalton
 • 1830Julirevolutionen
 • 1794Maximilien de Rob...
 • 1786Den Store Landbok...
 • Polfoto/(©)Copyright 2003 by ZUMA Movie Stills Library
  2003 - Bob Hope

  Den amerikanske entertainer og skuespiller Bob Hope døde, 100 år gammel. Bob Hope havde en stor komiker-karriere på film, i radio og tv. Han var berømt for sine kvikke bemærkninger og skarpe timing.

 • Herluf Bidstrup
  1953 - Koreakrigen

  Nord- og Sydkorea indgik våbenhvile. Våbenhvilen blev dog aldrig fulgt op af en formel fredsslutning, og forholdet mellem Nord- og Sydkorea forblev spændt. I alt kom krigen til at koste ca. 3 mio. menneskeliv, hvoraf en meget stor del var civile.

 • Gyldendal
  1938 - Jenny Kammersgaard

  Den danske svømmer Jenny Kammersgaard svømmede fra Gedser til Warnemünde på 40 timer og 30 min, hvilket blev betragtet som verdensrekord for svømmet distance i havvand. Jenny Kammersgaard svømmede endvidere over Den Engelske Kanal i 1950 og 1951.

 • 1911 - Henry Grünbaum

  Den danske politiker og økonom Henry Grünbaum blev født. Han stod som finansminister bl.a. bag indførelsen af moms i 1967. Grünbaum døde i 2006.

 • Gyldendal
  1844 - John Dalton

  Den britiske videnskabsmand John Dalton døde i en alder af 78 år. Hans vigtigste bidrag til videnskaben var en kemisk atomteori. Dalton, der ikke havde nogen universitetsuddannelse, blev på sine gamle dage anset som en af Englands største videnskabsmænd.

 • 1830 - Julirevolutionen

  Den franske konge Karl 10. erklærede Paris i undtagelsestilstand og lod tropper besætte strategiske punkter. Efter "tre gloriøse dage" var den svage garnison besejret, hvorpå Karl flygtede, og kongedømme under bourbonerne blev afskaffet.

 • 1794 - Maximilien de Robespierre

  Den franske politiker Robespierre, der stod i spidsen for Rædselsherredømmet under Den Franske Revolution, blev styrtet; Rædselsherredømmet, hvorunder ca. 17.000 mennesker var blevet henrettet, ophørte hermed. Robespierre blev guillotineret dagen efter.

 • 1786 - Den Store Landbokommission

  Den Store Landbokommission blev nedsat til undersøgelse af og fremsættelse af ændringsforslag til fæstebøndernes og godsejernes indbyrdes forhold. Kommissionen virkede formelt frem til 1816.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Peter Behrens

Tyskland. Elektricitetsselskabet AEGs turbinehal i Berlin blev opført 1908-09 af Peter Behrens, der med denne bygning i beton, stål og glas blev banebrydende for moderne industriarkitektur. Den polygonale gavl, der løfter sig over en fremspringende vindueskonstruktion, kan ses som en nytolkning af en klassisk tempelfront med søjler og tympanon, elementer, som genspejler den bagvedliggende konstruktion. Behrens formgav også en række af AEGs produkter som fx lamper og motorer.

Tyskland. Elektricitetsselskabet AEGs turbinehal i Berlin blev opført 1908-09 af Peter Behrens, der med denne bygning i beton, stål og glas blev banebrydende for moderne industriarkitektur. Den polygonale gavl, der løfter sig over en fremspringende vindueskonstruktion, kan ses som en nytolkning af en klassisk tempelfront med søjler og tympanon, elementer, som genspejler den bagvedliggende konstruktion. Behrens formgav også en række af AEGs produkter som fx lamper og motorer.

1907 blev den tyske arkitekt Peter Behrens tilknyttet elektricitetsselskabet AEG, og hans karriere som en af 1900-tallets mest betydningsfulde industriarkitekter begyndte. AEG-turbinehal i Berlin fra 1908-09 af beton, stål og glas i en saglig og funktionelt betonet stil er et hovedværk inden for den industrielle arkitektur. Turbinehallen var et gennembrudsværk i moderne arkitektur og det første eksempel på, at industribyggeri fik sin egen arkitektur, sit selvstændige udtryk.

Ligeledes i 1907 blev Deutscher Werkbund, en sammenslutning af tyske arkitekter, billedkunstnere, kunstteoretikere og fabrikanter stiftet i München. Werkbunds mål var at fremme den kunstneriske kvalitet i den tyske industris produkter og bygninger ved et samarbejde mellem kunstnerne og industrien. Modeleksemplet på et sådant samarbejde var netop Peter Behrens' virksomhed for AEG i Berlin.

Peter Behrens fik stor betydning for den næste generations førende arkitekter, bl.a. Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe og Le Corbusier, der arbejdede på hans tegnestue i århundredets første årti.

Læs mere om Peter Behrens