Dagen i dag 23. april 2017Se alle dagen i dag

 • ÅrligtVerdens Bogdag
 • 1985perestrojka
 • 1950Holger K. Nielsen
 • 1940Regiment Nordland
 • 1902Halldór Laxness
 • 1858Max Planck
 • 1616Miguel de Cervant...
 • 1616William Shakespeare
 • Årligt - Verdens Bogdag

  UNESCOs Verdens Bogdag markeres med udstillinger, oplæsninger og andre aktiviteter i lande overalt i verden. Ikke blot bogen er i centrum, men også ophavsretten.

 • Gyldendal
  1985 - perestrojka

  Perestrojka, der betyder 'omstrukturering', blev lanceret som nøgleordet i et nyt program for Sovjetunionens Kommunistiske Parti af Mikhail Gorbatjov. Reformprogrammet skulle ændre sovjetsystemet i demokratisk retning.

 • Polfoto/Thomas Borberg
  1950 - Holger K. Nielsen

  Den danske politiker Holger Kirkholm Nielsen blev født. Han var formand for Socialistisk Folkeparti 1991-2005 og kom til at spille en fremtrædende rolle i udformningen af de fire danske forbehold efter folkeafstemningen om Maastrichttraktaten i 1992.

 • 1940 - Regiment Nordland

  Enheden Regiment Nordland i det tyske Waffen-SS blev oprettet. Formålet var at tiltrække frivillige fra Danmark, Norge og Sverige. Regimentet deltog i kampene på Østfronten under 2. Verdenskrig.

 • 1902 - Halldór Laxness

  Den islandske forfatter Halldór Laxness blev født. Han blev en af 1900-tallets betydeligste romanforfattere. Han skrev bl.a. romanerne Salka Valka og Det genfundne paradis. Laxness døde i 1998.

 • Emilio Ségre Visual Archives
  1858 - Max Planck

  Den tyske fysiker Max Planck blev født. Han lagde grunden til kvantemekanikken, da han antog, at elektromagnetisk energi kun kan udsendes og absorberes i bestemte mængder, kvanter. Han fik nobelprisen i 1918 og døde i 1947.

 • 1616 - Miguel de Cervantes Saavedra

  Den spanske forfatter Miguel de Cervantes døde, 68 år gammel. Han fik med romanen Don Quixote afgørende betydning for eftertidens romankunst. Fantasten Don Quixote og hans snu væbner Sancho Panza udgør en af verdenslitteraturens berømteste modsætninger.

 • 1616 - William Shakespeare

  Den engelske digter og skuespilforfatter William Shakespeare døde. Han blev 52 år. Hans sproglige musikalitet, stykkernes opbygning og idéverden samt skildringen af menneskers grundkonflikter og eksistentielle vilkår har gjort ham til den nok mest kendte og levende forfatter i verdenslitteraturen. Blandt hans hovedværker er Hamlet, Kong Lear og Romeo og Julie.

Aktuel baggrundsviden

Thomas Aquinas. Maleri fra ca. 1475 af Justus van Gent.

Thomas Aquinas. Maleri fra ca. 1475 af Justus van Gent.

Tema: Thomas Aquinas

Inden for filosofien leverede den italiensk filosof og teolog Thomas Aquinas en pionerindsats som fortolker af Aristoteles' skrifter. Med stor skarpsindighed søgte han at identificere Aristoteles' mening og tog afstand fra platoniserende tolkninger.

Ud over kommentarerne til de aristoteliske skrifter forfattede han kun få filosofiske værker, fx ungdomsskriftet De ente et essentia (Om væren og væsen). For Thomas var Aristoteles' tænkning det ypperste, den naturlige fornuft kan nå. Thomas' teologiske hovedværker er den ufuldendte Summa theologiae (Håndbog i teologi), en teologisk lærebog for yngre studenter, samt Summa contra gentiles (Håndbog imod hedningene), hvoraf de tre første bøger udfolder naturlig teologi, mens den fjerde bog inddrager åbenbaringen.

Ifølge Thomas er teologien en videnskab i streng forstand; de åbenbarede trossandheder fungerer som principper, hvorfra teologien udleder konklusioner og dermed vinder ny erkendelse om de guddommelige ting. Ganske vist er troens artikler ikke indlysende på samme måde som de jordiske videnskabers grundsætninger, men dette skyldes ifølge Thomas alene, at teologien er en underordnet videnskab i forhold til de saliges direkte skuen af Gud. For Thomas var det derfor magtpåliggende at vise, at de kristne trossandheder ikke strider mod fornuften og logikken.

I 1323 blev Thomas helgenkåret og i 1567 ophøjet til kirkelærer. Pave Leo 13. fremholdt ham i 1879 som en kristen tænkers ideal, og året efter blev han udråbt til beskytter af alle katolske skoler.

Læs også om skolastik.