Dagen i dag 23. maj 2017Se alle dagen i dag

 • 1945Heinrich Himmler
 • 1906Henrik Ibsen
 • 1873Arbejdstilsynet
 • 1707Carl von Linné
 • 1618defenestration
 • 1600Niels Hemmingsen
 • 1565Herlufsholm Skole
 • 1498Firenze
 • AKG
  1945 - Heinrich Himmler

  Den tyske politiker Heinrich Himmler, tidligere rigsfører for nazisternes "Sorte Orden", SS, og ansvarshavende for koncentrationslejre, døde. Han begik selvmord efter at være blevet taget til fange af britiske styrker. Himmler blev 45 år gammel.

 • Gyldendal
  1906 - Henrik Ibsen

  Den norske forfatter Henrik Ibsen døde, 78 år gammel. Han skaffede moderne norsk dramatik internationalt ry med mesterværker som Et dukkehjem, Gengangere, En folkefiende og Vildanden.

 • 1873 - Arbejdstilsynet

  Det danske direktorat til kontrol af arbejderbeskyttelse og fremme af godt arbejdsmiljø blev etableret med Loven om Børns og Unge Menneskers Arbeide i Fabrikker og fabriksmæssig drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse.

 • Biopix/JC Schou
  1707 - Carl von Linné

  Den svenske naturforsker og læge Carl von Linné blev født. "Før jeg var 23 år, havde jeg konciperet og udtænkt alt", skriver han. Hvad han havde udtænkt, skulle blive en sand revolution inden for den systematiske biologi, nemlig blomsternes "sexualsystem" og navngivningen af dem. Linné døde i 1778.

 • Gyldendal
  1618 - defenestration

  Oprørske stænderrepræsentanter smed to kejserlige embedsmænd ud af vinduerne fra Prags slot. Selvom de begge overlevede den såkaldte defenestration, udløste hændelsen Trediveårskrigen.

 • Frederiksborgmuseet
  1600 - Niels Hemmingsen

  Den danske teolog Niels Hemmingsen døde, ca. 87 år gammel. Han var påvirket af Melanchthons aristotelisk- og humanistiskprægede teologi og var et kendt navn i det protestantiske Europa.

 • Gyldendal
  1565 - Herlufsholm Skole

  Herluf Trolles og Birgitte Gøyes kostskole ved Susåen uden for Næstved blev formelt oprettet med underskrivelsen af skolens fundats. Ifølge den skulle rigsrådet være patron for skolen, og der skulle tilknyttes en præst og en skolemester til at forestå henholdsvis gudstjenester og skoledrift. Og sådan er det såmænd stadigvæk; kongehuset er dog trådt i stedet for rigsrådet.

 • 1498 - Firenze

  Dominikanermunken Girolamo Savonarola, statsleder i Firenze efter den fordrevne Medici-slægt, blev henrettet. Hans vision om en Gudsstat på Jorden havde præget Firenzes styre, men hans modstandere var mange, inklusive pave Alexander 6. Han blev 45 år.

Aktuel baggrundsviden

Enzymer. Til venstre: Et enzym tiltrækker et eller flere substratmolekyler, ofte to, som passer i dets aktive center som nøgle(r) i en lås. Her er substratet ethanol, og NAD+ fungerer som coenzym. I midten: Substratmolekylerne holdes tæt sammen af enzymet. De reagerer og danner slutproduktet. Til højre: Produktet, acetaldehyd, og det reducerede coenzym, NADH, fjerner sig fra enzymet. Enzymet ændres ikke af reaktionen og kan nu tiltrække nye substratmolekyler.

Enzymer. Til venstre: Et enzym tiltrækker et eller flere substratmolekyler, ofte to, som passer i dets aktive center som nøgle(r) i en lås. Her er substratet ethanol, og NAD+ fungerer som coenzym. I midten: Substratmolekylerne holdes tæt sammen af enzymet. De reagerer og danner slutproduktet. Til højre: Produktet, acetaldehyd, og det reducerede coenzym, NADH, fjerner sig fra enzymet. Enzymet ændres ikke af reaktionen og kan nu tiltrække nye substratmolekyler.

Dagens artikel: Enzymer

Enzymer er proteiner, som dannes af levende celler, og som katalyserer kemiske reaktioner. Enzymer har en specifik tredimensional struktur. Langt hovedparten af de kemiske reaktioner i levende celler katalyseres af enzymer. De fleste reaktioner ville forløbe meget langsomt ved cellens normale temperatur, hvis de ikke blev katalyseret. Karakteristisk for enzymer er deres specificitet over for en bestemt kemisk reaktion.

Enzymer øger reaktionshastigheden (op til millioner af gange) uden selv at blive forbrugt i reaktionen og uden at ændre reaktionens ligevægt. Den enzymatiske reaktion foregår ved, at substratet, som skal omsættes, bindes til enzymet, hvorefter det dannede produkt frigøres fra enzymet.

Substratet bindes til et særligt område (active site) af enzymet, der specielt passer til substratet. Dette er basis for et enzyms specificitet.

Enzymers navne består ofte af endelsen -ase i forbindelse med navnet på enzymets substrat, således katalyserer laktase nedbrydningen af laktose.

Læs meget mere om enzymer.