Dagen i dag 13. september 2017Se alle dagen i dag

 • 1993Principaftalen
 • 1949August Krogh
 • 19402. Verdenskrig
 • 1916Roald Dahl
 • 1874Arnold Schönberg
 • 1819Clara Schumann
 • 1759Den Fransk-indian...
 • 1993 - Principaftalen

  PLO og Israel underskrev Principaftalen. Med aftalen respekterede begge parter hinandens legitime krav i det område, der indtil 1948 havde været det britiske mandatområde Palæstina. Aftalen opstillede en tidsramme for direkte forhandlinger parterne imellem, der i løbet af en femårsperiode skulle føre til en endelig fredsaftale. Tidsrammen kunne dog ikke overholdes.

 • Gyldendal
  1949 - August Krogh

  Den danske fysiolog August Krogh døde, 74 år gammel. Krogh regnes for en af 1900-tallets største fysiologer. I 1922 opnåede han eksklusiv rettighed til fremstilling af insulin i Skandinavien. Krogh modtog nobelprisen i fysiologi/medicin i 1920.

 • 1940 - 2. Verdenskrig

  Italien foretog et angreb på den britiske koloni Egypten, men blev hurtigt drevet tilbage.

 • Polfoto/Topfoto
  1916 - Roald Dahl

  Den britiske forfatter Roald Dahl blev født. Han blev hårdt såret som jagerpilot under 2. Verdenskrig og indledte sin forfatterkarriere med at skrive om sine krigsoplevelser. Siden skrev han bl.a. børnebøger som Charlie og Chokoladefabrikken og filmmanuskripter, fx til James Bond-filmen Agent 007 — du lever kun to gange. Dahl døde i 1990.

 • Arnold Schönberg/AKG/Museum der Stadt Wien
  1874 - Arnold Schönberg

  Den østrigske komponist Arnold Schönberg blev født. Han betragtes som en af 1900-tallets betydligste komponister. Han er desuden kendt som ophavsmand til tolvtoneteknikken.

 • Gyldendal
  1819 - Clara Schumann

  Den tyske pianist og komponist Clara Schumann blev født. Hun debuterede som niårig og indledte derefter en succesrig karriere med omfattende turnévirksomhed. I 1840 giftede hun sig med komponisten Robert Schumann; efter ægtemandens død genoptog hun sin karriere. Clara Schumann døde in 1896.

 • Royal Ontario Museum
  1759 - Den Fransk-indianske Krig

  I Den Fransk-indianske Krig led franske tropper nederlag til britiske i et slag uden for Quebec. Konfrontationen sikrede britisk kontrol med Quebec og siden også Canada. Dagen kostede hærførerne på begge sider livet.

Aktuel baggrundsviden

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Ny interesse for evt. at videreføre Den Store Danske Encyklopædi overvejes

PRESSEMEDDELELSE 30. august 2017

Den Store Danske Encyklopædi udgør et vigtigt kapitel i såvel den danske folkeoplysnings som i Gyldendals historie, og det var med den største beklagelse, at Gyldendal 24. august 2017 oplyste, at Den Store Danske lukkes, en meddelelse, der forståeligt nok har affødt foruroligede reaktioner fra mange sider.

Siden digitaliseringen af værket har Gyldendal afprøvet forskellige forretningsmodeller, såsom brugerbetaling fra undervisningsinstitutioner og satsning på annonceindtægter, uden at det er lykkedes at skabe den fornødne økonomi i værket.

Det har heller ikke været muligt at finde støtte til finansiering af driftsudgifterne blandt private eller offentlige institutioner, lige så lidt som den dialog, vi har haft med vores nordiske kolleger, har udmøntet sig i konkrete resultater.

Gyldendal har i de seneste år måttet dække et millionunderskud over den almindelige drift. Uden udsigt til offentlig medfinansiering eller anden form for støtte kan vi som privatejet virksomhed ikke i længden forsvare at drive leksikonet med tab.

Derfor er det glædeligt, at vi nu på baggrund af udmeldingen om lukningen af Den Store Danske er blevet kontaktet af flere aktører, der har udvist interesse for leksikonet. Disse henvendelser sonderer vi i øjeblikket.

Det er endnu for tidligt at sige, om der set i lyset af de seneste dages begivenheder kan etableres en langsigtet redningsplan for leksikonet, men Den Store Danske vil under alle omstændigheder være tilgængelig på nettet frem til årsskiftet, så brugerne ikke oplever en pludselig nedlukning.

Med venlig hilsen

Gyldendal

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Bjarne Ponikowski på dirbp@gyldendal.dk

Gyldendals Presseservice