OHas' personlige side
  • Brugernavn:OHas
  • Rigtigt navn:Ole Hasselbalch

Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere.

Ole Hasselbalch

Født 26/4 1945, student fra Falkonergårdens Gymnasium, Frederiksberg, 1963; cand. jur. Københavns Universitet 1969; lic. jur. Aarhus Universitet 1977; jur. dr. Stockholms Universitet 1980; docent i almen civilret (privatret) sammesteds fra 1981; professor honoris causa i Rusland 2001. Jurist i Dansk Arbejdsgiverforening 1969-85 først som juridisk sagsbehandler, siden som forskningsleder. Professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Århus fra 1986 (nu Aarhus Universitet). Har skrevet en lang række bøger og artikler inden for jura og samfundsforhold, – herunder især arbejds- og ansættelsesretten samt foreningsretten. Han deltog i årene inden Murens fald i forsøgene på at afdække og modvirke den påvirkningsoffensiv, Warszawa-pagten gennemførte for at få Danmark løsrevet fra det vestlige forsvarssamarbejde, og var en central figur i det opgør med indvandringspolitikken, der tog fart fra midten af 1980'erne, og som førte til kæntringen af det politiske billede ved folketingsvalget i 2001.

Om brugeren
  • Ole HasselbalchBruger
  • Artikler oprettet8
  • Artikler redigeret0