HSNis' personlige side
  • Brugernavn:HSNis
  • Rigtigt navn:Henrik S. Nissen

Henrik S. Nissen, f. 1933, dr.phil., lektor ved Institut for Historie ved Københavns Universitet 1965-2003. Foruden sin doktordisputats "1940. Studier i forhandlingspolitikken og samarbejdspolitikken" (1973) har han skrevet eller medvirket ved en række bøger, fx "På dansk friheds grund" (s.m. Henning Poulsen, 1963). Han har redigeret "Scandinavia during the Second World War" (1983) og brevvekslingen mellem Hal Koch og K.E. Løgstrup, "Kære Hal. Kære Koste. Breve 1940-43" (1992). Forfatter til "Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie - Bind 14: Landet blev by." (1991/2004) om perioden 1950-1970.

Om brugeren
  • Henrik S. NissenContributor
  • Artikler oprettet117
  • Artikler redigeret0