• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

audiologi

audiologi, læren om hørelsen og behandlingen af hørenedsættelse og døvhed. Audiologi opdeles traditionelt i tre hovedområder: lægelig, teknisk og pædagogisk audiologi.

Ordet audiologi kommer af latin audire 'høre' og -logi.

Den lægelige audiologi beskæftiger sig med hørelsens fysiologi og diagnostik og med lægelig behandling af hørenedsættelse.

Den tekniske audiologi varetages af ingeniører, som beskæftiger sig med den tekniske side af diagnostikken og udviklingen af høreapparater, mens audiologiassistenter varetager tilpasning af høreapparater.

Annonce

Den pædagogiske audiologi, også kaldet audiologopædi, er et specialpædagogisk fagområde, der beskæftiger sig med undervisning og behandling af personer med høre-, læse-, sprog- og talehandicap, fx børn i førskole- og skolealderen, ligesom der gives tilbud til voksne kommunikationshandicappede om afhjælpende eller hensyntagende undervisning.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object