Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

interlingua

Oprindelig forfatter JRisc Seneste forfatter Redaktionen

interlingua, internationalt kunstsprog, der oprindelig er udsprunget af bestræbelser i 1920'erne på at fremme international forståelse ved at anvende ordstammer, der forekommer i en bred vifte af europæiske hovedsprog, herunder det internationale ordforråd inden for videnskab, teknik og kultur. Det blev færdigudviklet i 1950'erne.

Ordet interlingua er dannet af inter- og latin lingua 'sprog'.

Mens interlingua tidligere især havde interesse for videnskabelig kommunikation, er det i de seneste årtier kommet i søgelyset som politisk, økonomisk og teknisk formidlingssprog. Sproget har i en længere årrække været brugt til litterære formål; det anvendes i flere tidsskrifter, og der er udgivet ordbøger til en række forskellige sprog.

Skrift og udtale

Interlingua skrives med det latinske alfabet uden brug af accenter eller andre særlige tegn. Det er karakteriseret ved kun at indeholde lydtyper, der er udbredt i mange af Jordens sprog, fx kun de fem almindelige vokaler, a, e, i, o, u; interlingua y udtales [j] eller [i].

Annonce

Grammatik og ordforråd

Sproget, der både mht. ordforråd og grammatik ligger tættest på latin og de romanske sprog, er konstrueret med en for europæiske brugere lettilgængelig grammatik. Bøjninger er regelmæssige og sker ved agglutination, dvs. simpel tilføjelse af endelser. Nominer bøjes i tal, idet flertal udtrykkes ved -s, men hverken i køn eller kasus. Verber bøjes ikke i person og tal, fx io crea 'jeg skaber' over for vos crea 'I skaber', men i en række måder og tider, også sammensatte:

Grammatik og ordforråd
infinitivcrearskabe
præsenscreaskaber
præteritumcreavaskabte
futurumcrearavil skabe
konditionaliscreareahvis/når (jeg) skaber
imperativcrea!skab!
perfektumha createhar skabt
perf. kond.haberea
create
hvis/når (jeg) har skabt

Formerne afspejler strukturen i de romanske sprog og kan næppe siges at have samme internationale præg som andre træk ved sproget.

Interlinguas ordforråd viser klart slægtskab med latin og romanske sprog
interlingualatinitalienskspanskfranskdanske fremmedord
adjutar hjælpeadiutareaiutareayudaraideradjunkt
contar tællecomputarecontarecontarcompterkontere
dono gavedonumdonodon; dádivadondonation
facto (kends)gerningfactumfattohechofaitfaktum
integre helintegerìntegroenteroentier; intègreintegrere
littera bogstav, brevlitteralètteracarta; letralettrelitteratur
monstrar visemonstraremostraremostrarmontrerdemonstrere
omne, tote, toto al, altomnistutto; ognitodotoutomnibus
senior herreseniorsignoreseñormonsieursenior
tractar behandletractaretrattaretratartraitertraktere
vita livvitavitavidavievital

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Rischel: interlingua i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 15. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=98581