• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Innocens 3.

Oprindelig forfatter Redaktionen Seneste forfatter Marie-Louise Hammer

Innocens 3., Lotario da Segni, 1160-16.7.1216, pave fra 1198. Efter studier i teologi og kanonisk ret i Paris og Bologna blev han i 1190 udnævnt til kardinaldiakon (se kardinal). Som pave fulgte Innocens 3. den linje, som Gregor 7. havde fastlagt mht. pavens fuldmagt i kirkelige såvel som i verdslige anliggender. I europæisk politik støttede han i Tyskland Frederik 2., fra hvem han opnåede betydelige politiske indrømmelser. Efter en langvarig strid med Johan uden Land, hvori Innocens 3. tvang ham til at tage England i len af paven, erklærede han Magna Charta for ugyldigt. Ligeledes modtog kongerne af Polen, Portugal og Aragonien deres riger fra Innocens 3. som pavelige len. Frankrig blev i 1200 lyst i interdikt pga. Filip 2. Augusts krav om skilsmisse fra sin danskfødte dronning, Ingeborg.

I kirkelige spørgsmål var Innocens 3. overmåde aktiv. Han tog initiativ til det 4. og 5. korstog og til det blodige korstog mod albigenserne i 1209. Innocens 3.s kirkelige lovgivning var omfattende og blev kronet med afholdelsen af det skelsættende 4. Laterankoncil, som bl.a. indførte det årlige skriftemål og særlige klædedragter for jøder og muslimer.