Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Johannesevangeliet

Oprindelig forfatter NHyl Seneste forfatter Redaktionen

Papyrus. De første 14 vers på græsk af Johannesevangeliet: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Håndskrift, der dateres til slutningen af 100-t., senest ca. 200; det er skrevet på papyrusblade, som er hæftet sammen til en bog, en codex. Håndskriftet, der rummer det meste af Johannesevangeliet, stammer fra Egypten og er et af de ældste nytestamentlige håndskrifter, der er bevaret. Internationalt betegnes det som Papyrus 66 (Papyrus Bodmer II); det er i 1900-t. indgået i Martin Bodmers betydelige samling af nytestamentlige papyruser i Schweiz.

Papyrus. De første 14 vers på græsk af Johannesevangeliet: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Håndskrift, der dateres til slutningen af 100-t., senest ca. 200; det er skrevet på papyrusblade, som er hæftet sammen til en bog, en codex. Håndskriftet, der rummer det meste af Johannesevangeliet, stammer fra Egypten og er et af de ældste nytestamentlige håndskrifter, der er bevaret. Internationalt betegnes det som Papyrus 66 (Papyrus Bodmer II); det er i 1900-t. indgået i Martin Bodmers betydelige samling af nytestamentlige papyruser i Schweiz.

Johannesevangeliet, det fjerde af Det Nye Testamentes fire evangelieskrifter. Mens de tre første er litterært afhængige af hinanden, synes Joh. at repræsentere en selvstændig tradition. Under alle omstændigheder adskiller det sig i indhold og stil markant fra de tre andre, om end en del af stoffet fra disse genfindes i Joh. i samme rækkefølge.

I lighed med Johannesbrevene tillægger den kirkelige tradition Johannes, Zebedæus' søn, forfatterskabet, men Joh. har ingen forfatterangivelser. Efter alt at dømme har teksten haft en yderst kompliceret tilblivelse, og der må skelnes mellem den oprindelige forfatter og den endelige redaktion; bl.a. hidrører kap. 21 næppe fra forfatteren til Joh. i øvrigt, og også ellers er der tegn på senere redaktionelle tilføjelser, fx i Joh. 19,35. Om prologen, Joh. 1,1-18, er skrevet først eller sekundært føjet til, er også omdiskuteret.

Joh. kan, bortset fra prologen og kap. 21, inddeles i to dele: kap. 1-12 om Jesu offentlige virksomhed og kap. 13-20 om Jesu afsked med sine disciple, hans tilfangetagelse, død og opstandelse. Kap. 1-12 kan igen siges at bestå af to dele: Af Jesu "tegn" (eller undere) og af Jesu "taler", idet det synes at være en struktur i stoffets disponering, at der først berettes om et "tegn", som Jesus har gjort, og derpå udvikler der sig en dialog med tilskuerne — en dialog, der dog hurtigt går over i en monolog, hvor Jesus fører ordet. Der kan opregnes i alt syv "tegn", der når klimaks med opvækkelsen af Lazarus (kap. 11), et forvarsel om Jesu egen opstandelse eller ophøjelse. Samtidig spidser konflikten med de jødiske myndigheder til. Kap. 13-17 skildrer Jesu afsked med sine disciple, kulminerende i "Jesu ypperstepræstelige bøn" (kap. 17); kap. 18-20 fortæller om tilfangetagelsen, korsfæstelsen og den opstandnes tilsynekomster.

Annonce

Det er karakteristisk for Joh.s Jesus, at han i en ganske anden grad end i de tre andre evangelier forkynder sig selv som den, der åbenbarer Gud (især 1,18 og 14,9). Joh. er ene om at hævde Kristi præeksistens (1,1), om at lade disciple af Johannes Døberen blive Jesu disciple (1,35ff.) og om ikke at have nogen beretning om indstiftelsen af nadveren (som skriftet dog kender til, fx Joh. 6,54), men nok en beretning om Jesu sidste måltid med disciplene. Joh. daterer også Jesu død anderledes, end det sker i de tre første evangelier; se Jesus Kristus (kronologi).

Det er i kraft af sin teologi det mest dybsindige af alle evangelierne.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Niels Hyldahl: Johannesevangeliet i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=101667