Versioner

Her kan du sammenligne to versioner af en artikel.

  • Vælg
  • Ændret
  • Ændring
  • Forfatter
  • 08/03/2015 Verificeret
  • ingen tekstrettelser; Artiklens titel er ændret til 'Filosoffer 1900-t. - USA - Canada - biografier'
  • Redaktionen
  • 03/08/2011
  • ingen tekstrettelser; Artiklens titel er ændret til 'Filosoffer 1900-t. - USA - biografier'
  • Redaktionen
Sammenlign