cjds personlige side
  • Brugernavn:cjd
  • Rigtigt navn:Carsten Jørgensen

Alder 67 år, ingeniør.

Har mangeårig indsigt i flyvehistorie, såvel dansk som udenlandsk.

Jeg er redaktør af Flyvehistorisk Tidsskrift, (den ene af 2), og jeg er redaktør af NYT,(medlemsblad for foreningen Flyvemuseets Venner). Er formand for Dansk Flyvehistorisk Forening, samt skriver artikler til DC-3 NYT, ( medlemsorgan for DC-3 Vennerne og Foreningen for fFyvende Museumsfly.

Udvalgte artikler m.v.: Teknisk museums årbog 2007, Dansk civilflyvnings svære begyndelse, mange artikler i Flyvehistorisk Tidsskrift og NYT. Har skrevet en artikel til Teknisk Museums årbog 2009 om Michael Hansens arbejde med kortlægning fra luften af Nordgrønland fra 1948-51. Freelance skribent gennem en årrække til Kongelig Dansk Aeroklubs organ FLYV. Arbejder for tiden på en 100 års jubilæumsbog om KDA. Har redigeret og udgivet en bog af Ove Hermansen om Michael Hansens Australiensflyvning i 1934. Lejlighedsvise artikler i udenlandske flyvetidsskrifter om flyvehistoriske emner. Jeg er medlem af Flyvejournalisternes Klub. Jeg er medlem af Air-Britain. Hører til staben af flyfrivillige, som arbejder for Danmarks Tekniske Museum med råd og dåd på det flyvehistoriske område. Råder over en meget stor samling af flyvelitteratur. Er engelskkyndig.

Om brugeren
  • Carsten JørgensenBruger
  • Artikler oprettet2
  • Artikler redigeret118