BPreis personlige side
  • Brugernavn:BPrei
  • Rigtigt navn:Bent Preisler

Bent Preisler, professor emeritus, dr.phil. Engelsk sprog og sociolingvistik

Udvekslingselev (American Field Service) U.S.A. 1962-63. Mag.art. i engelsk, Aarhus Universitet 1973. Var herefter ansat ved Aarhus Universitet (adjunkt, lektor, docent) i perioden 1974-1992. Gæsteprofessor ved State University of New York, Binghamton, 1984. Dr.phil. i engelsk sociolingvistik (sprog og køn), Aarhus Universitet 1987. Professor i engelsk sprog og sociolingvistik ved Roskilde Universitet 1992-2012. Gæsteforsker ved University of California, Santa Barbara, 2000.

Leder af sociolingvistisk forskningsgruppe fra 2002 (RUC). Leder af det internationale forskningscenter CALPIU (Cultural and Linguistic Practices in the International University) indtil 2012. CALPIU har modtaget støtte af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (netværksbevilling 2007-2009; centerbevilling for perioden 2009-2012; i alt 7,5 mill. kroner).

BP er forfatter eller medforfatter til mange bøger og artikler inden for engelsk sprog, fx om grammatik, udtale, sprogbrugsanalyse, sociolingvistik, sprogpæda­go­gik, engelsk som fremmed- og internationalt sprog, og sprogpolitik. Han har modtaget forskningsrådsbevillinger flere gange, bl.a. i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse af danskernes forhold til det engelske sprog. Inviteret forelæser på mange europæiske universiteter og andre institutioner, fx i Bern, Bruxelles, Helsinki, Tromsø. Har siddet i mange faglige bedømmelsesudvalg både i Danmark og i international sammenhæng og har været leder eller medarrangør af flere internationale konferencer. Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Rektorkollegiet med henblik på forslag til sprogpolitik for de danske universiteter, 2002-2003. Fagfællebedømmer for flere internationale fagtidsskrifter og (i 2000) for den Schweiziske Nationale Forskningsfond. Områderedaktør af det internationale fagtidsskrift English Studies 2003-2012.

Sprogpolitisk og faglig debat om fremmedsproget engelsk i Danmark har fyldt meget i BP’s aktiviteter de senere år, og han er forfatter eller medforfatter til en stor mængde artikler og rapporter på området, ligesom han har holdt en lang række foredrag som særligt inviteret oplægsholder.

User:BPrei

Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere.

Om brugeren
  • Bent PreislerEkspert
  • Artikler oprettet22
  • Artikler redigeret20