Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

folkeafstemning - Danmark

Oprindelig forfatter Koch Seneste forfatter Uffe Rasmussen

Efter dansk rets regler om referenda, som findes i Grundloven, kræves der først og fremmest referendum, for at en ny regel kan opnå den særlige kvalitet, der giver den højere retlig værdi end almindelige love. Betingelserne i § 88 for ændring af Grundloven er usædvanlig strenge.

Et forslag om en ændring af Grundloven skal først vedtages af to på hinanden følgende folketing med et mellemliggende valg, hvorefter forslaget skal godkendes af befolkningen. Dertil kræves, at der stemmes ja af et flertal af de deltagende vælgere, som skal udgøre mindst 40 % af alle stemmeberettigede.

Der er givet specielle bestemmelser for visse særlige ændringer af Grundloven. Det gælder valgretsalderen (§ 29) samt overdragelse af statslig kompetence til mellemfolkelige myndigheder (§ 20). Sådanne lovforslag skal forelægges vælgerne, der for at forkaste dem skal stemme nej med et flertal, der skal være på mindst 30 % af de stemmeberettigede vælgere.

Annonce

På disse to særlige områder kan den repræsentative lovgiver med andre ord gennemføre loven, medmindre en aktiv befolkning forkaster den gennem det direkte demokrati. Efter § 20 lægges forslag om overdragelse af statslig kompetence dog kun ud til folkeafstemning, hvis lovforslaget vedtages med mindre end 5/6 flertal af Folketingets medlemmer.

I § 42 blev i 1953 indført en generel regel om referendum som beskyttelse mod et folketingsflertal. 1/3 af Folketingets medlemmer (dvs. 60) kan begære folkeafstemning om et lovforslag, der er vedtaget af Folketinget.

Tinget kan dog beslutte, at forslaget i stedet skal bortfalde. For at forkaste forslaget kræves også her, at et flertal på mindst 30 % af de stemmeberettigede vælgere stemmer imod. Mindretalsbeskyttelsen gælder ikke love om økonomi, skatter, indfødsret, ekspropriation samt gennemførelse af traktater.

Der eksisterer en særregel til bekræftelse af folketingsflertallet, som vedrører Folketingets beslutninger om væsentlige folkeretlige forpligtelser, hvis beslutningerne er vedtaget i lovform. En særlig lov kan herefter bestemme, at et sådant samtykke skal til folkeafstemning efter afstemningsreglerne i Grundlovens § 42. Reglen anvendtes i 1993, da Folketingets tiltrædelse af Maastrichttraktaten med Edinburghafgørelsen og blev sendt til den 2. folkeafstemning om Den Europæiske Union.

Lokale folkeafstemninger, der er bindende for kommunalbestyrelser, kan ikke afholdes, medmindre der gives en særlig lovhjemmel.

Seneste folkeafstemninger i Danmark

28.5.1998 afholdtes folkeafstemning i form af et obligatorisk lovreferendum om suverænitetsoverdragelse ved Danmarks tilslutning til Amsterdamtraktaten. Af i alt 3.996.333 vælgere deltog 76,2 %, hvoraf 55,1 % stemte for og 44,9 % imod forslaget, som dermed blev vedtaget.

28.9.2000 afholdtes folkeafstemning om deltagelse i den fælles europæiske valuta, euroen, juridisk egl. deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMUens) tredje fase, i praksis d.s.s. ophævelse af det økonomisk-monetære forbehold vedr. EU, vælgerne tilsluttede sig ved folkeafstemningen 18.5.1993. Det var første gang et af de fire forbehold fra Edinburghafgørelsen ved folkeafstemning blev forsøgt ophævet. Afstemningen var et obligatorisk lovreferendum om suverænitetsindskrænkning, og af i alt 3.999.325 vælgere deltog 87,6 %; heraf stemte 46,8 % ja og 53,2 % nej. Da begge betingelser i Grundlovens § 42 dermed var opfyldt (dels var der flertal imod Folketingets beslutning, dels var dette flertal på mere end 30 % (nemlig 46,1 %) af de stemmeberettigede vælgere), blev forslaget forkastet.

7.6.2009 afholdtes folkeafstemning om ændring af Tronfølgeloven. Afstemningen foregik efter reglerne om folkeafstemning som led i procedurerne for at ændre Grundloven (og er derfor i tabellen nedenfor anførte under de obligatoriske forfatningsreferenda). Da der var flertal for forslaget, og dette flertal udgjorde mere end 40 % af de stemmeberettigede vælgere, var det vedtaget ved folkeafstemningen.

25.5.2014 afholdtes folkeafstemning i form af et obligatorisk lovreferendum om suverænitetsoverdragelse ved Danmarks tilslutning til Den fælles europæiske patentdomstol. Af i alt 4.124.696 stemmeberettigede deltog 55,9 %, og i procent af de gyldige stemmer var 62,5 % for og 33,5 % imod. Lovforslaget blev således vedtaget.

3.12.2015 afholdtes folkeafstemning om Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Retsforbeholdet var således det andet af de fire forbehold, vedtaget ved folkeafstemningen 18.5.1993, om hvilket der atter blev afholdt folkeafstemning.

At der var tale om et forsøg på omdannelse af forbeholdet i sin helhed til en tilvalgsordning, var et ønske om delvis ophævelse af forbeholdet mht. dét, et bredt spektrum af Folketingets partier var enedes om (svarende til en positivliste), men var ikke, bl.a. angående senere tilvalg besluttet med blot absolut majoritet af hvilke som helst konstellationer i hvilke som helst Folketing, juridisk bindende, hvorfor gradvis, tenderende mod fuldstændig ophævelse af forbeholdet, hverken kunne garanteres mod at blive, endsige udelukkes som værende, et muligt scenarie.

Afstemningen var et obligatorisk lovreferendum om suverænitetsindskrænkning, og af i alt 4.153.041 vælgere deltog 72,0 %; heraf stemte 46,9 % ja og 53,1 % nej. Da begge betingelser i Grundlovens § 42 dermed var opfyldt (dels var der flertal imod Folketingets beslutning, dels var dette flertal på mere end 30 % (nemlig 37,5 %) af de stemmeberettigede vælgere), blev forslaget forkastet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside om valg og folkeafstemninger

Læs om folkeafstemninger generelt.

Danske folkeafstemninger
vælgerestemme-procenti pct. af gyldigei pct. af vælgereresultat
janejjanej
1. Obligatoriske forfatningsreferenda
6.9.19201.291.74549,696,93,147,51,5vedtaget
23.5.19392.173.42048,991,98,144,53,9forkastet
28.5.19532.585.80059,178,821,245,812,3vedtaget
7.6.20094.114.36958,385,414,645,17,8vedtaget
2. Fakultative lovreferenda
25.6.1963:
Erhvervelse af landbrug
3.043.17073,038,461,627,744,5forkastet
25.6.1963:
Statshusmandslov
73,038,661,427,944,3forkastet
25.6.1963:
Kommunal forkøbsret
73,039,660,428,743,6forkastet
25.6.1963:
Naturfredning
73,042,657,430,841,5forkastet
3. Obligatoriske lovreferenda om valgretsalderen
28.5.1953: 25 til 23 eller 21 år ("ja" læses her "for 23 år" og "nej" læses "for 21 år")2.815.10057,154,645,430,025,023 år vedtaget
30.5.1961:
23 til 21 år
2.880.33737,355,045,020,316,6vedtaget
24.6.1969:
21 til 18 år
3.309.55163,621,478,613,649,8forkastet
21.9.1971:
21 til 20 år
3.378.08786,256,543,547,436,5vedtaget
19.9.1978:
20 til 18 år
3.615.15863,253,846,234,229,0vedtaget
4. Obligatoriske lovreferenda om suverænitetsindskrænkning
2.10.1972:
Medlemskab af EF pr. 1.1.1973
3.453.76390,163,336,756,732,9vedtaget
2.6.1992:
Tiltrædelse af Maastrichttraktaten om EU
3.962.00583,149,350,740,541,7forkastet
28.5.1998:
Tiltrædelse af Amsterdamtraktaten om EU
3.996.33376,255,144,941,233,6vedtaget
28.9.2000:
Deltagelse i EU's fælles valuta, euroen
3.999.32587,646,853,240,546,1forkastet
25.5.2014:
Tiltrædelse af EU's fælles patentdomstol
4.124.69655,962,537,533,620,2vedtaget
3.12.2015: Omdannelse af retsforbeholdet (vedr. EU) til en tilvalgsordning4.153.04172,046,953,133,137,5forkastet
5. Frivillige og konsultative referenda
14.12.1916:
Salg af De Dansk Vestindiske Øer til USA
1.200.000 (anslået)37,464,235,8 vedtaget
27.2.1986:
Tiltrædelse af EF-pakken (Europæisk Fælles Akt)
3.883.42975,456,243,842,032,7vedtaget
6. Frivillige og decisive referenda
18.5.1993:
Tiltrædelse af Maastrichttraktaten suppleret med Edinburghafgørelsen (vedr. EU)
3.974.67286,556,743,348,637,0vedtaget

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Koch: folkeafstemning - Danmark i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=77678