Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

markedsstat

Oprindelig forfatter Ovepedersen06 Seneste forfatter Redaktionen

markedsstat, er den moderne stat, der i de fleste vestlig lande, også Danmark, etableres i tiden fra midten af 1600-t. til slutningen af 1800-t. Markedsstaten er den stat, hvori der indgår tre fra hinanden adskilte, men alligevel samhørende arenaer for sociale handlinger: en for politik (stat), en for økonomi (marked), og en for det personlige (private eller civile). Markedsstaten er forskellig fra tidligere stater, både de antikke og de absolutistiske, idet den forudsætter individuel frihed, herunder friheden til at råde over egen arbejdskraft, og til at afhænde denne på kontraktretlige vilkår.

På sin vis udgør markedsstaten vor nutidige forestilling om en stat. Uden en sådan forestilling vil ingen kunne finde det meningsfuldt at tale om politik, at handle på markedsbetingelser, eller finde det muligt, at organisere sig i frivillige organisationer. Selve sondringen mellem politik, økonomi og civilt samfund hører til den moderne stat, og grundlægges samtidig med, at alle – uanset køn, formue, familie, bosted, religion mv. – opnår retten til at råde over egne kræfter.

Som en opfølgning på bogen Konkurrencestaten publicerede Ove K. Pedersen i 2014 Markedsstaten, hvor den næsten 300 år lange historie bag nutidens velfærdsstat/konkurrencestat blev blotlagt. I bogen er det en særlig pointe, at tilkomsten af en markedsstat indebærer noget mere end grænsedannelsen mellem stat, marked og individ. Det understreges, at markedsstaten udgør en forestilling om, hvad der skal til for, at den enkelte kan handle frit og rationelt, og at alle finder sådanne handlinger fornuftige og gyldige. På den måde strukturerer markedsstaten al social handling, men etablerer også betingelser for, hvad der er forståeligt og kan anerkendes som fornuftigt. Markedsstaten udgør en stat, men også en civilisation; en måde at strukturere social aktivitet, men også at anskue verden på. Sammen med den etableres forestillinger om formålsrettet handling, om tidsforløb og historie, og meget andet.

Annonce

I bogen Markedsstaten beskriver Ove K. Pedersen den danske markedsstats særlige historie. Han viser, at det er muligt at forklare nutidens danske konkurrencestat ved at søge flere århundreder tilbage til enevældens langsomme overgang til en moderne stat fra 1600- t. og fremefter. I bogen fremhæves, hvordan det danske arbejdsmarked dannes samtidig med, at der indføres en sondring mellem selvforsørgelse og offentlig forsørgelse (indskrevet i Grundloven 1849), men også hvordan den ”fri arbejder” etableres gennem opbygning af en kollektiv arbejdsret forhandlet og vedtaget af de to hovedorganisationer – Landsorganisationen Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) - på arbejdsmarkedet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ove K. Pedersen: markedsstat i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 25. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=506232