Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

prostitution - Danmark i nyere tid

Oprindelig forfatter IKo Seneste forfatter Redaktionen

Prostitution. I 1992 tog forfatteren og debattøren Jackie Siwens, der selv kendte prostitutionsmiljøet indefra, initiativ til fagbladet Stå Sammen. Bladets formål var at skabe debat om de prostitueredes vilkår og give dem mulighed for at udveksle erfaringer. Bladet fik støtte fra bl.a. Kulturministeriet og aids-fondet, og aids-linjen var en flittig annoncør. Efter fire numre måtte udgivelsen dog stoppe pga. økonomiske vanskeligheder.

Prostitution. I 1992 tog forfatteren og debattøren Jackie Siwens, der selv kendte prostitutionsmiljøet indefra, initiativ til fagbladet Stå Sammen. Bladets formål var at skabe debat om de prostitueredes vilkår og give dem mulighed for at udveksle erfaringer. Bladet fik støtte fra bl.a. Kulturministeriet og aids-fondet, og aids-linjen var en flittig annoncør. Efter fire numre måtte udgivelsen dog stoppe pga. økonomiske vanskeligheder.

Det er forbundet med store vanskeligheder at fastslå omfanget af prostitutionen. Socialforskningsinstituttet (se SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har foretaget undersøgelser af prostitution i Danmark i 1989 og 2011.

Prostitutionens former

De mest udbredte prostitutionsformer i Danmark er ifølge SFI's undersøgelse fra 2011 sexklinkker (ca. 1600 klinikprostituerede, heraf ca. 780 danske og ca. 850 udenlandske), escortprostitution (ca. 900 kvindelige og et ukendt antal mænd), jf. escort og callgirl, og gadeprostitution (ca. 600 udenlandske og et ukendt antal danske).

Prostitution forekommer over hele landet, dog med en vis koncentration i større byer. Mest udbredt er den heteroseksuelle prostitution med manden som køber og kvinden som sælger. Dog forekommer heteroseksuel prostitution med kvinder som købere også. Homoseksuel prostitution kendes kun blandt mænd.

Annonce

Prostitutionsmarkedet omfatter foruden sælgere og købere en række interessenter, som tjener på kønshandelen: Værelses- og lejlighedsudlejere, dagblade, hjemmesider og andre, der formidler prostitutionsannoncer, samt alfonser, bordelejere, ruffere og menneskesmuglere (se trafficking).

Illegaliseringen

Prostitution er omgærdet af myter, fordomme og en lovgivning, der medfører, at aktiviteten må skjules — ikke mindst den mandlige prostitution. Prostitutionsaktiviteten foregår ikke sjældent i miljøer, hvor der forekommer kriminel aktivitet, fx handel med narkotika og hælervirksomhed.

Derfor og fordi en del forhold knyttet til prostitutionen er kriminaliseret, har politiet en vis interesse i at efterforske i prostitutionsmiljøerne. De er især interesserede i illegale udlændinge, mindreårige prostituerede, anvendelse af tvang over for de prostituerede og kriminalitet i det hele taget.

At langt de fleste prostituerede begår socialt bedrageri og skattesvig ved dels at modtage offentlige ydelser, samtidig med at de har andre indtægter, dels ikke at selvangive disse indtægter, er normalt ikke noget, politiet interesserer sig for.

Den måde, som lovgivningen vedrørende prostitutionsaktivitet mv. er udformet på, medfører, at prostituerede er meget tilbageholdende med at tale om deres problemer, herunder de problemer, der er knyttet til prostitutionen. Mange får derfor ikke den psykosociale hjælp, de har behov for.

Skadevirkninger

Livet som prostitueret er gennem forskning og litteratur beskrevet som belastende og ødelæggende. Dels er prostituerede ofte udsat for vold og trusler, risiko for smitte med forskellige sygdomme og krænkelser af enhver art, dels påfører aktiviteten oftest de prostituerede psykiske mén eller egentlige psykiske lidelser i form af angst, selvlede, seksuelle problemer, social usikkerhed, isolation og misbrug. En del af disse følgevirkninger bliver først mærkbare efter prostitutionsophør.

Den hurtige indtjening, i visse tilfælde af ganske store beløb, medfører som oftest en livsstil, hvor de penge, der ikke skal afleveres til alfonser, massageklinikindehavere mfl., omsættes hurtigt og tilfældigt. Prostituerede er derfor ofte voldsomt forgældede.

Kunderne

Prostitutionskunderne er helt overvejende mænd og overgår i antal langt de prostituerede. De fleste er 25-55 år og lever i faste heteroseksuelle parforhold, hvilket også gælder for omkring halvdelen af kunderne i den homoseksuelle prostitution. Kunderne kommer fra alle sociale lag med en overvægt af mænd fra mellemlag og overklasse. Nogle kunder køber jævnligt sex, andre ved særlige lejligheder (fx udlandsrejser), og endnu andre afprøver kun prostitutionsmarkedet nogle få gange.

Sociale initiativer

Der findes væresteder for stofmisbrugende gadeprostituerede i København, Aarhus og Odense, hvis væsentligste opgave er skadereduktion. I 2001 blev der etableret projekter i Vejle og Aarhus.

Da prostituerede ofte prostituerer sig i en anden kommune end deres bopælskommune, er det hensigten at afprøve socialt arbejde inden for en administrativ enhed, der dækker flere kommuner.

Det landsdækkende PRO-Center blev oprettet i 1997 som et videns- og rådgivningscenter om prostitution. En af opgaverne er at bidrage til løsningsmuligheder af prostitueredes sociale og sundhedsmæssige problemer.

Læs videre om retsregler og kontrol af prostituerede eller om prostitution generelt.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ida Koch: prostitution - Danmark i nyere tid i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 18. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=145982