Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Justitsministeriet

Oprindelige forfattere Hertz og UfRas Seneste forfatter FiSoe

Justitsministeriet, ministerium for politi, anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg; opgaveområdet omfatter tillige person-, fonds-, register- og våbenlovgivning samt lovgivning om dyr.

Justitsministeriet oprettedes i 1848 i forbindelse med nedlæggelsen af Danske Kancelli. Oprindelig hørte også udskrivningsvæsen og sundhedsvæsen under Justitsministeriet, men disse sagsområder blev afgivet i 1915 og 1926 til hhv. Indenrigsministeriet og det daværende Sundhedsministerium.

Direktoratet for Udlændinge og de derunder hørende sager hørte oprindeligt til ministeriet, men blev som følge af Tamilsagen i 1993 overført til Indenrigsministeriet; samtidig overtog Justitsministeriet de indenrigsministerielle sager vedrørende indfødsret — et område, der i 2001 overgik til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Annonce

Flere civilretlige sagområder blev afgivet til det nyoprettede Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender i 2004; da dette ministerium nedlagdes i 2007, førtes disse opgaver tilbage til Justitsministeriet, som på samme tidspunkt overtog sager vedr. godkendelse og anerkendelse af trossamfund fra Kirkeministeriet.

Ved regeringen Helle Thorning-Schmidt tiltræden i oktober 2011 overtog Justitsministeriet ressortansvaret og institutioner for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder områderne asyl, opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret. Samtidig overdrog ministeriet Familiestyrelsen med tilhørende sagsområder til Social- og Integrationsministeriet.

Justitsministeriets departement består af tre afdelinger: Administrationsafdelingen, Civil- og Politiafdelingen og Lovafdelingen; hver afdeling er sammensat af tre eller flere kontorer. Blandt ministerierne har Justitsministeriet indtaget pladsen som garant for lovgivningens og forvaltningens juridiske holdbarhed.

Lovforslag fra andre ministerier gennemgås i Justitsministeriets lovafdeling, inden de forelægges Statsrådet og fremsendes til Folketinget. Ministeriet stiller traditionelt høje krav til de akademiske færdigheder hos unge kandidater, der ønsker ansættelse i departementet, og flere embedsmænd er blevet hentet herfra til topposter i andre ministerier og styrelser.

Siden sin oprettelse har den overordnede administration af domstolene været forestået af Justitsministeriet, som tillige har politiet og anklagemyndigheden under sig, og ledende stillinger i retsvæsenet er ofte blevet besat med personer, som har fået deres uddannelse i Justitsministeriet.

I de senere år har der politisk været rejst spørgsmål om bevarelse af denne magtkoncentration i Justitsministeriet. Bl.a. derfor oprettedes i 1999 en selvstændig Domstolsstyrelse under Justitsministeriet, som overtog det politiske ansvar, der lå hos departementets daværende Domstolsafdeling.

Justitsministeriets hjemmeside

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Hertz, Uffe Rasmussen: Justitsministeriet i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 25. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=102601