Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

tvangsanbringelse

Oprindelige forfattere JBeH og Schultz Seneste forfatter Redaktionen

tvangsanbringelse, tvangsmæssig anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Bopælskommunen skal før anbringelse uden for hjemmet indhente samtykke fra indehaverne af forældremyndigheden og, hvis den unge er over 15 år, også fra den unge selv. Kan samtykke fra en af dem ikke opnås, og er betingelserne for tvangsanbringelse til stede, skal kommunen ifølge Lov om social service (se Serviceloven) forelægge sagen for det særlige børn- og unge-udvalg. Betingelserne er, at der skal foreligge en åbenbar risiko for, at barnets/den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, og at det er påvist, at problemerne ikke kan løses i hjemmet; se også børne- og ungdomsforsorg.

For unge, der er fyldt 15 år, og som er enige i anbringelsen uden for hjemmet, er der en særlig adgang for børn og unge-udvalget til at beslutte at anbringe den unge uden for hjemmet, selv om forældremyndighedsindehaveren protesterer. Betingelsen er her den samme som ved frivillig anbringelse; at den skal være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov.

Kommunen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om anbringelse. handleplanen skal angive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig og den skal bygge på de undersøgelser, der er gennemført. Alle børn og unge – uanset alder – skal tilbydes en samtale og deres synspunkter skal tillægges passende vægt. Børn- og unge-udvalget skal med 4/5 flertal alene sige ja eller nej til kommunens indstilling. Hvornår barnet/den unge skal hjemgives, eller hvad der i øvrigt foregår under anbringelsen, bestemmes alene af kommunen.

Annonce

Forud for udvalgsmødet skal forældrene/den unge over 15 år tilbydes advokatbistand, de har ret til under mødet at være til stede med deres advokater/bisiddere og fremføre deres synspunkter, og de får kopi af alle sagens akter. Samme procedure anvendes, hvis kommunen vil foretage en tvangsundersøgelse eller -behandling af et barn eller en ung eller under en anbringelse vil indskrænke forældres samvær med et barn væsentligt. Forældrene/den unge over 15 år kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og videre til byretten.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Bent Hansen, Trine Schultz: tvangsanbringelse i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 14. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=175415