• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

tilsyn

Oprindelige forfattere AGS, KRev og PeChr Seneste forfatter Redaktionen

tilsyn, forskellige former for kontrol. Inden for det forvaltningsretlige område fører myndighederne tilsyn med borgeres og virksomheders overholdelse af regler og afgørelser, fx miljøtilsyn, som udøves af kommuner og Miljø- og Fødevareministeren efter Miljøbeskyttelsesloven kap. 9. De fem regionale statsforvaltninger (se kommunaltilsyn) udgør det almindelige kommunaltilsyn, som kontrollerer, at kommunnerne overholder gældende regler.

Forvaltningsmyndigheder fører endvidere på særlige områder tilsyn og kontrol med andre myndigheder, fx Undervisningsministeriets tilsyn med gymnasieskolens undervisning og eksamen.

Inden for strafferet fører Kriminalforsorgen tilsyn med kriminelle under prøveløsladelsen og med personer, der er idømt en betinget dom med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen eller er dømt til at udføre samfundstjeneste.