• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

tegningsret

Oprindelige forfattere EWer og SFHan Seneste forfatter Redaktionen

tegningsret, den tegningsbeføjelse, der tilkommer medlemmer af et selskabs bestyrelse og direktion. Enhver person, der er registreret som direktør eller bestyrelsesmedlem i et aktie- eller anpartsselskab har tegningsret. Herved forstås, at den pågældende har ret til at forpligte selskabet ved retshandler over for omverdenen. Vedtægterne kan ikke indskrænke tegningsrettens indhold. Derimod kan det bestemmes i vedtægterne, at tegningsretten kun kan udøves af flere i forening. Det er således sædvanligt, at det bestemmes, at tegningsretten kun kan udøves af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening. En person, der har indgået en retshandel på selskabets vegne, binder selskabet over for tredjemand. Det gælder dog ikke, såfremt selskabet kan bevise, at den tegningsberettigede overskred sine beføjelser i henhold til lovgivningen, eller at den tegningsberettigede har handlet uden for selskabets formål, og at tredjemand vidste dette eller burde have været bekendt hermed.  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. tegningsret Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik