Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Grønland - retssystem

Oprindelig forfatter FHar Seneste forfatter HaAn

Grønlands retssystem består efter hjemmestyrets indførelse i 1979 af tre bestanddele, nemlig Lov om Grønlands hjemmestyre og de af hjemmestyret fastsatte regler, danske regler udstedt af rigsmyndighederne samt enkelte grønlandske sædvaner.

Inden for hjemmestyrets kompetence, se nærmere Grønland (forfatning), udsteder Landstinget efter tre behandlinger enten landstingslove (på de af hjemmestyret selvfinansierede sagområder) eller landstingsforordninger (på de af Danmark tilskudsfinansierede områder). Landstingslove og landstingsforordninger antages at have samme forfatningsretlige retskraft som danske love vedtaget af Folketinget. I medfør af Landstingets regler udsteder det grønlandske Landsstyre endvidere hjemmestyrebekendtgørelser mv. Landstingets love og forordninger stadfæstes af landsstyreformanden og offentliggøres i Nalunaarutit, hvor også Landsstyrets bekendtgørelser bliver trykt. Statsministeriet udgiver regelmæssigt et særligt Grønlandsk Lovregister, der oplyser om gældende ret i Grønland, herunder både hjemmestyremyndighedernes egne love og bekendtgørelser inden for hjemmestyrets kompetence og dansk lovgivning på områder, der er rigsanliggender.

Ved Lov af 24. juni 2005 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler er der endvidere skabt hjemmel til, at landsstyret i Grønland på egen hånd kan indgå aftaler med tredjelande og internationale organisationer inden for de sagsområder, der er overtaget af hjemmestyret. Aftalerne indgås dog "på Rigets vegne" og under betegnelsen "Kongeriget Danmark for så vidt angår Grønland"; de binder riget som helhed, og et eventuelt folkeretligt ansvar for manglende overholdelse af en aftale vil derfor påhvile hele Riget. Loven indeholder desuden den ganske omfattende begrænsning, at landsstyret ikke kan indgå folkeretlige aftaler, der berører forsvars- og sikkerhedspolitikken, eller som skal gælde for Danmark som helhed, eller som forhandles inden for en international organisation, som Danmark er medlem af.

Annonce

Anliggender, der ikke er overtaget af hjemmestyret, er rigsanliggender. På de områder gælder der i Grønland en række danske love og bekendtgørelser, der er udstedt af Folketinget og de danske forvaltningsmyndigheder efter høring i hjemmestyret. Danske love mv., der gælder for Grønland, offentliggøres kun i Lovtidende, men optrykkes tillige i Nalunaarutit.

Endelig eksisterer der fra gammel tid nogle få særlige grønlandske sædvaner angående fordeling af brugs- og fangstrettigheder til de sparsomme naturgivne resurser.

Råstofområdet i Grønland er ifølge Hjemmestyreloven § 8 undergivet fælles dansk-grønlandsk kompetence. Princippet i den grønlandske råstofordning er, at privat ejendomsret til jord og resurser i Grønland ikke anerkendes, samt at alle spørgsmål om forundersøgelser, efterforskning og udnyttelse af Grønlands mineralske råstoffer træffes efter aftale mellem regering og Landsstyre i Fællesrådet, hvilket indebærer, at begge parter har vetoret i disse spørgsmål. Overskud fra råstofudnyttelse deles i overensstemmelse hermed ligeligt mellem parterne. Den praktiske administration af sagsområdet varetages af Råstofforvaltningen, der er overført fra Energiministeriet til hjemmestyret og placeret i Grønland.

Den dømmende myndighed i Grønland består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og 18 retskredse med kredsretter. Dommerne i kredsretterne er uddannet på retsvæsenets kredsdommeruddannelse eller har en tilsvarende juridisk uddannelse. Hvis en sag er juridisk kompliceret, kan sagen henvises til Retten i Grønland. Retten i Grønland varetager de sager, der er komplicerede eller principielle. Grønlands Landsret behandler de sager, som ankes, efter de er blevet afgjort af en kredsret eller Retten i Grønland.

Politi og domstole henhører fortsat under Justitsministeriet, men det antages, at hjemmestyret kan overtage også den dømmende og tvangshåndhævende myndighed.

Læs også om Grønlands kriminallovgivning og om Grønland i øvrigt.

Grønlandsk lovgivning kan findes på www.lovgivning.gl

Referér til denne tekst ved at skrive:
Frederik Harhoff: Grønland - retssystem i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 22. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=86571