• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

påvisningsret

Seneste forfatter Redaktionen

påvisningsret, skyldners ret til at vælge, hvilke af hans eller hendes ejendele fogeden skal foretage udlæg i til sikkerhed for et pengekrav. Påvisningsretten er begrænset af andre rettigheder, idet udlæg altid kan foretages i kontante penge, ligesom en panthaver altid kan forlange udlæg i pantet. Skyldneren kan ikke forlange, at udlæg skal foretages i fast ejendom eller i aktiver, hvis værdi er tvivlsom, eller hvis opbevaring eller salg er særlig vanskeligt.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. påvisningsret
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik