Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

force majeure

Oprindelige forfattere Lando og MBrA Seneste forfatter Redaktionen

/@api/deki/files/9548/=ud_a_27705.mp3?revision=1

force majeure, (fr. 'større magt'), vis major, inden for retsvidenskaben det forhold, at en kreditors opfyldelse hindres ved udefra kommende begivenheder, der er af en sådan art, at selv ikke forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring kunne have sikret opfyldelse.

De fleste retssystemer indeholder regler om, at force majeure kan medføre ansvarsfritagelse, hvis nærmere subjektive eller objektive omstændigheder er til stede. Et dansk eksempel kan være Købeloven § 24, hvorefter en sælger af en artsbestemt ydelse, fx korn, er erstatningsansvarlig for forsinkelse uden hensyn til skyld. Dette gælder dog ikke, hvis han har forbeholdt sig fritagelse, eller muligheden af at opfylde aftalen må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af en sådan beskaffenhed, at sælgeren ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning. Som eksempler på force majeure-tilfælde nævner bestemmelsen hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår, ved krig, indførselsforbud eller lignende.

Annonce

Internationale køb og fremmed ret

Ifølge FN-Konventionen mht. aftaler om internationale køb (CISG) er en skyldner ikke ansvarlig, hvis han kan godtgøre, at manglende opfyldelse af hans forpligtelser skyldtes en hindring uden for hans kontrol, og at han ved aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller have undgået eller overvundet den eller dens følger. Denne bestemmelse, der i Danmark gælder for internationale køb, dvs. løsørekøb, hvor sælger og køber har deres respektive forretningssteder i forskellige lande, er måske lidt mildere mod skyldneren end Købeloven § 24, der for at gøre sælgeren ansvarsfri kræver, at hindringen skal have været ekstraordinær.

I fransk ret er ansvaret strengere end hos os, idet skyldneren kun går fri, hvis opfyldelsen bliver umulig; engelsk ret indtager med visse modifikationer samme standpunkt, mens man i tysk ret vil lade skyldneren gå fri, hvis opfyldelsen bliver urimelig byrdefuld, se hardship.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ole Bent Lando, Mads Bryde Andersen: force majeure i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 25. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=78086