Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

gejstlig domstol

Oprindelig forfatter JSten Seneste forfatter Redaktionen

gejstlig domstol, I Danmark håndhævede den katolske kirke indtil Reformationen sin ret til at pådømme alle sager mod gejstlige samt sager angående kirkelige interesser af ideel eller økonomisk art. Til den sidste gruppe hørte fx ægteskabssager.

Reformationen brød afgørende med disse principper: Når præster sagsøgtes i verdslige forhold eller for borgerlige forbrydelser, skulle sådanne sager afgøres af de almindelige domstole. Dog opretholdtes særlige blandede ægteskabsdomstole, tamperretterne, bestående af kongens stiftslensmand (stiftamtmand) og et antal gejstlige.

Kun sager, der vedrørte præsters liv og lære, pådømtes efter Reformationen af særlige gejstlige domstole i en særlig instansfølge (provsteret og landemoderet; ophævet 1992).

Annonce

Efter tjenestemandsreformen 1969 behandles sager, der vedrører folkekirkepræsters livsførelse (decorum officiale-sager) og embedsførelse i henhold til tjenestemandslovens regler om disciplinærforfølgning; kun disciplinærsager, der vedrører præsters forhold til folkekirkens bekendelsesgrundlag (læresager), skal ifølge en lov fra 1992 pådømmes ved en særlig præsteret.

Sådanne sager rejses af kirkeministeren efter forhandling med vedkommende biskop, eller når biskoppen forlanger det, og indbringes for byretten, der tiltrædes af to teologisk sagkyndige dommere; den afsagte dom kan indankes for landsretten, der ved ankesagens behandling tiltrædes af tre teologisk sagkyndige. Anketilladelse til Højesteret kan gives efter retsplejelovens almindelige regler.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Stenbæk: gejstlig domstol i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 20. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=82722