Versioner

Her kan du sammenligne to versioner af en artikel.

  • Vælg
  • Ændret
  • Ændring
  • Forfatter
  • 10/07/2015
  • 61 ord tilføjet; Artiklens titel er ændret til 'Juridiske begreber og institutioner i fremmed ret'
  • Redaktionen
Sammenlign