Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

redelig forretningsskik

Oprindelige forfattere CH-J, Lando og MKok Seneste forfatter Redaktionen

redelig forretningsskik, krav ifølge lovgivningen til de erhvervsdrivende om at iagttage en passende forretningsmoral. Kravet, der altid har været benævnt generalklausulen, kom ind i dansk lovgivning i 1937 til dels efter tysk forbillede og var dengang formuleret således, at handlinger i strid med redelig forretningsskik var erstatningspådragende og kunne forbydes ved dom. I forbindelse med gennemførelsen i 1974 af Markedsføringsloven ændredes det til, at der ikke under udøvelse af erhvervsvirksomhed må foretages handlinger, der strider mod "god markedsføringsskik", men der tilsigtedes ikke dermed nogen realitetsændring.

Kravet om redelig forretningsskik eller god markedsføringsskik indebærer, at der kan ske indgreb mod alle former for urimelige salgs- og reklameforanstaltninger, mod efterligning, snyltning og anden udnyttelse af andres indsats, mod urimelige aftalevilkår og til beskyttelse af den personlige integritet og privatlivets fred. Generalklausulen supplerer hermed de talrige enkeltregler om erhvervsudøvelsen i og uden for Markedsføringsloven, men bestemmelsen har også haft en vigtig retsskabende funktion, fx inden for området med efterligning af produkter og indgreb over for reklamer, der findes etisk stødende.

Det er normalt de erhvervsdrivende selv, der påser, at generalklausulen overholdes, og de indbringer jævnlig overtrædelser for domstolene. Forbrugerombudsmanden påser også reglens overholdelse, navnlig hvis der er tale om forbrugerhensyn.

Annonce

Fremmed ret

Det krav, at parterne i et kontraktforhold skal iagttage redelig forretningsskik, findes i den tyske Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 157, der bestemmer, at aftaler skal fortolkes i overensstemmelse med redelig forretningsskik, og i § 242, der bestemmer, at en skyldner skal opfylde sin ydelsespligt i overensstemmelse med redelig forretningsskik. Disse bestemmelser har fået en langt større anvendelse i Tyskland end oprindelig tænkt, idet især § 242 er blevet anvendt som en generalklausul, der har ændret eller begrænset anvendelsen af andre bestemmelser i BGB. De tyske domstole har anvendt reglerne til at forbedre moralen i forretningslivet og til fx at ændre en parts pligt til at opfylde en aftale, hvis opfyldelsen er blevet urimelig byrdefuld. § 242 er endvidere blevet brugt til at imødegå retsmisbrug og til bekæmpelse af urimelige kontraktvilkår. Under tysk påvirkning har generalklausulen om redelig forretningsskik vundet indpas i mange lande, fx USA, Australien, Israel, Holland, Belgien, Italien, Grækenland, Spanien, Portugal og Frankrig.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Caroline Heide-Jørgensen, Ole Bent Lando, Mogens Koktvedgaard: redelig forretningsskik i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=149289