• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

fuld- og nyværdi

Oprindelig forfatter ErJ Seneste forfatter Redaktionen

fuld- og nyværdi, forsikringserstatning ved skade på bygninger eller løsøre, som svarer til genstandens værdi på skadetidspunktet; der sker ikke fradrag for værdiforringelse pga. slid og ælde. Se nyværdiforsikring.