• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

forsikringsselskab

Oprindelige forfattere CCMN og LiRa Seneste forfatter Redaktionen

forsikringsselskab, benævnelse for aktieselskaber og gensidige selskaber, der overtager risici på grundlag af reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Lovens væsentligste formål er at sikre selskabernes soliditet gennem bl.a. bestemmelser om størrelsen af deres basiskapital, dvs. den egenkapital, som et selskab løbende skal være i besiddelse af.

Kapitalkravet bestemmes ved en beregning af selskabets solvensmargen på grundlag af omfanget af den planlagte virksomhed, herunder arten af de risici, som selskabet ønsker at overtage.

Forsikringslovgivningen er i vidt omfang baseret på EU-direktiver, som tilstræber en harmonisering af EU-landenes lovgivning for at muliggøre grænseoverskridende forsikringsvirksomhed inden for EU.

Forsikringsselskaber med hjemsted i Danmark arbejder på grundlag af en koncession fra Finanstilsynet, der løbende påser, at selskaberne opfylder kapitalkravene mv. Koncession gives særskilt til skadesforsikringsvirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed, som principielt ikke må forenes i et og samme selskab. Se forsikring.