• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

acte clair

Oprindelig forfatter PGjoe Seneste forfatter Redaktionen

acte clair, retsprincip fra EF-Domstolen om begrænsning i pligten for nationale domstole til at forelægge præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af EU-ret for EF-Domstolen. Pligten består kun i de tilfælde, hvor den nationale domstol er sagens sidste almindelige instans. Begrænsningen består deri, at forelæggelse for EF-Domstolen kan undlades, når retsstillingen på området forekommer tilstrækkelig klar. Se også EU.

Oversat fra fransk 'klar retsakt'