Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

EU - EU-Kommissionen

Oprindelige forfattere HeLin og PNed Seneste forfatter Uffe Rasmussen

EU-Kommissionen er en egentlig fællesskabsinstitution, der ifølge traktaterne er uafhængig af de enkelte medlemslandes regeringer og har til opgave at handle i Fællesskabets almene interesse. Kommissærerne må således hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

Kommissionen består i 2014 af 28 medlemmer, ét fra hvert medlemsland. De vælges af medlemslandenes regeringer. Kommissærerne er ikke embedsmænd, men politikere og har som oftest en politisk baggrund i deres hjemland. Valgperioden er fem år med mulighed for genvalg. I den periode kan medlemmerne kun afskediges af EF-Domstolen eller af EU-Parlamentet ved et mistillidsvotum.

I praksis er det endnu ikke sket (2014), omend EU-Parlamentet med trussel om mistillidsvotum indirekte medvirkede til Santer-Kommissionens afgang i 1999, efter at en såkaldt uafhængig vismandsrapport havde peget på korruption i Kommissionen.

Annonce

Kommissionen handler som kollegium, og formanden indstilles til udnævnelse af medlemslandene. Parlamentet skal godkende formandsvalget og Kommissionen som kollegium og kan ikke undlade at godkende udnævnelsen af en enkelt kommissær.

Parlamentet havde dog held med indirekte at påvirke udnævnelsen af enkelte kommissærer, da det i 2005 nægtede at godkende Barroso-kommissionen i protest mod den italienske kandidat, Rocco Buttigliones (f. 1948), holdninger.

Hver kommissær har et eller flere specielle ansvarsområder og står i spidsen for et eller flere generaldirektorater, der kan sammenlignes med danske ministerier. Han eller hun bistås af et kabinet, der består af en række personlige rådgivere. Kommissionen tager beslutninger i fællesskab, og kan der ikke opnås enighed, træffes afgørelser af et flertal; afstemningerne er hemmelige.

Kommissionsformænd

Kommissionen har på næsten alle områder monopol på at fremsætte forslag til ny EU-lovgivning og er mht. samarbejdet i Traktatens 1. søjle ansvarlig for at kontrollere, at Traktaten og lovgivning, der vedtages inden for dette samarbejde, bliver efterlevet i praksis. Endelig administrerer Kommissionen Traktatens konkurrenceregler og kontrollerer, at EU's midler anvendes korrekt af de nationale administrative myndigheder. Kommissionen har til huse i Bruxelles.

Læs mere om EF-Domstolen og EU generelt.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Helle Lindegaard, Peter Nedergaard: EU - EU-Kommissionen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 12. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=72732