Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

EU - Den Europæiske Fælles Akt

Oprindelig forfatter JRei Seneste forfatter Redaktionen

I en hvidbog om det indre marked kritiserede Kommissionen i 1985, at afskaffelsen af grænsekontrollen mellem medlemsstaterne og fjernelsen af tekniske handelshindringer og andre restriktioner i samhandelen ikke var langt nok fremskreden. Kommissionen skitserede behovet for at tilvejebringe et egentligt indre marked gennem vedtagelsen af flere hundrede nye harmoniseringsforskrifter. I sommeren 1985 drøftede Det Europæiske Råd hvidbogens forslag, og der blev opnået enighed om at indkalde til en regeringskonference med den opgave at ændre EØF-Traktaten. Dette arbejde resulterede i februar 1986 i undertegnelsen af Den Europæiske Fælles Akt, EF-pakken, der trådte i kraft 1.7.1987.

Den Europæiske Fælles Akt opretholdt de tre oprindelige traktater som grundpillen i samarbejdet. Som en ny søjle tilføjedes imidlertid et fælles udenrigspolitisk samarbejde i Det Europæiske Råds regi. Et sådant samarbejde på det udenrigspolitiske område var blevet indledt i begyndelsen af 1970'erne som Det Europæiske Politiske Samarbejde, EPS, på et helt uformelt grundlag, og det blev altså nu traktatfæstet. Som den sammenbindende overligger på Den Fælles Akt stod Det Europæiske Råd.

Kommissionens ønske om en mere effektiv beslutningsprocedure blev i Den Fælles Akt navnlig opfyldt ved, at der på det indre markeds område blev skabt øget mulighed for at vedtage retsforskrifter med kvalificeret flertal. Endelig indførtes udtrykkelige bestemmelser på miljøområdet, om forskning og teknologi og om økonomisk og social samhørighed. For at tilgodese det demokratiske element i Fællesskabet blev Europa-Parlamentets rolle i beslutningsprocessen styrket.

Annonce

Læs videre i artiklen om Maastrichttraktaten eller læs om EU generelt.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Johan Reimann: EU - Den Europæiske Fælles Akt i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 19. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=72716