• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Den fælles europæiske patentdomstol

Oprindelig forfatter Uffe Rasmussen Seneste forfatter Redaktionen

Den fælles europæiske patentdomstol, EU's fælles patentdomstol, foreslået frivillig mellemstatslig domstol, der skal foretage afgørelser gældende for EU-lande, der deltager i det fælles samarbejde vedr. registrering, beskyttelse og koordinering af patenter gennem European Patent Office, et organ i Den Europæiske Patentorganisation (EPO), den såkaldte enhedspatentbeskyttelse.

Det Europæiske Råd afgjorde i marts 2011, at 25 af de daværende 27 medlemslande (Spanien og Italien valgte at stå udenfor, og Kroatien var endnu ikke optaget i EU), kaldet de kontraherende medlemsstater, blev "bemyndiget til at etablere et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse". De første ideer om at indføre samordnet beskyttelse og fælles domstol vedr. patenter i EU er dog mindst ti år ældre.

I to forordninger af 17.12.2012 beskrives den tænkte gennemførelse af dette; i den ene forordning af Det Europæiske Råd, i den anden af dette sammen med Europa-Parlamentet.

Annonce

Danmark

Efter at de kontraherende medlemsstater 19.2.2013 var blevet enige om aftalen om en fælles patentdomstol, bekendtgjorde Justitsministeriet i maj 2013, at den for Danmarks vedkommende ville indebære suverænitetsafgivelse.

Dette medfører, jf. Grundlovens § 20, at 5/6 af Folketingets medlemmer skal stemme for lovforslaget, for at det umiddelbart kan blive lov; i modsat fald skal dette sendes til folkeafstemning.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen fremsatte det første udkast til lovforslaget 2.10.2013, men grundet modstanden fra de to EU-skeptiske partier på hver sin yderfløj i Folketinget, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, måtte regeringen sande, at den ikke ville kunne samle det fornødne flertal, og valgte 19.12.2013 at udskrive folkeafstemning.

Lovforslaget, der vedtoges ved tredjebehandling 29.4.2014, rummer bl.a. ændringer til Retsplejeloven, patentlovgivningen og Lov om brugsmodeller, samt indeholder aftalen af 19.2.2013 mellem de kontraherende medlemsstater og statutten for domstolen.

Folkeafstemningen afholdtes 25.5.2014; lovforslaget blev vedtaget med stor majoritet, idet 62,5% stemte for og 37,5% imod; 55,9% af de stemmeberettigede deltog.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Uffe Rasmussen: Den fælles europæiske patentdomstol i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 3. april 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=498149  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Den fælles europæiske patentdomstol Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik