• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Den Høje Myndighed

Den Høje Myndighed, en af de fire institutioner i spidsen for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som var en forløber for EF og EU. Den Høje Myndighed havde ni medlemmer (højst to fra hvert af de daværende medlemslande), som var udpeget for seks år ad gangen.

Den havde til opgave at at modernisere produktionen og forbedre dens kvalitet, at levere varer på lige vilkår, at udvikle den fælles eksport og at forbedre arbejdsforholdene inden for kul- og stålsektoren.

Annonce

Den Høje Myndighed blev nedlagt med Fusionstraktaten (vedtaget 1965; trådt i kraft 1967), hvor der blev indført hhv. Ministerråd og Kommision.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Den Høje Myndighed
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik