Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

transport

Oprindelig forfatter HCJ Seneste forfatter Redaktionen

transport, (tilbagedannelse fra lat. transportare, af trans- og lat. portare 'bære'), flytning af varer og personer fra et sted til et andet, normalt vha. transportmidler, fx biler, tog, skibe og fly.

Mens transport er resultatet af denne proces, fx udfører en bil passager- eller godstransport, betegner trafik selve flytningsprocessen, fx bil-, fly- eller fodgængertrafik.

Transportmidlernes udvikling har op gennem historien været af stor betydning for mulighederne for at holde et samfund sammen og for at kunne gennemføre vareudveksling over større afstande. Udviklingen er desuden gået i retning af at kunne gennemføre transporter stadig billigere og hurtigere, ved at nye og mere effektive transportmidler er blevet opfundet.

Annonce

Den første varetransport er sket, ved at mennesker har båret de varer, der skulle flyttes, men tidligt i menneskehedens historie har man til flytning af tungere varemængder betjent sig af husdyr som heste, kameler, lamaer, okser og rensdyr. En yderligere forøgelse af kapaciteten er fremkommet, ved at man har ladet dyrene trække transportmidlerne.

Før anvendelsen af hjul har man brugt slæder og stænger, hvis ene ende var fastgjort til dyrene, mens den anden blev slæbt hen ad jorden, og de transporterede varer blev fastgjort mellem stængerne. Vogne med primitive hjul kendes fra Asien 4. årtusinde f.Kr.

Pga. manglende eller dårlige veje var det imidlertid begrænset, hvor tunge transporter der kunne gennemføres til lands, og helt frem til 1800-t. foregik transport af større varemængder fortrinsvis til søs, hvor dette var muligt; siden har bygning af jernbaner og veje med fast belægning muliggjort tung landtransport. I 1900-t. er flytransport kommet til på områder, hvor hurtig fremføring af varer og personer har været af betydning.

Vejtransport

I flere af oldtidens stater anlagdes veje, men det var først i Romerriget, at der blev bygget et stort og effektivt vejnet, der bandt rigets forskellige dele sammen, fra Spanien og England i vest til Lilleasien og Nordafrika i øst og syd ... Læs videre om vejtransport.

Søtransport

Mange af de tidligste kulturer opstod ved floder, hvis besejling var et væsentligt element i samfundsdannelsen, fx Nilen for oldtidens Egypten. Besejling af floder har til alle tider været en vigtig del af transportsystemerne i Europa og Asien og har gjort det muligt at åbne kontinenterne for transporter i regioner, der indtil det moderne vejsystems udbygning var svært tilgængelige for tunge transporter ... Læs videre om søtransport.

Jernbanetransport

De første jernbaner blev bygget i England fra 1825, og i løbet af 1800-t. blev det meste af Europa og de økonomisk udviklede områder i den øvrige verden dækket af et fintmasket jernbanenet ... Læs videre om jernbanetransport.

Flytransport

begyndte i lidt større skala med postflyvning i 1920'erne (se luftfartsselskaber). Den første officielle postflyvning i Danmark fandt sted mellem København og Stege i 1919, og i 1930'erne tog det fart med natpostflyvninger ... Læs videre om flytransport.

Fremtidens transport

I begyndelsen af 2000-t. er et effektivt og smidigt transportsystem en betingelse for, at et moderne samfund kan fungere. Det sikrer et stort udbud af varer, effektiv konkurrence og mulighed for socialt samkvem over store afstande ... Læs videre om fremtidens transport.

Transportøkonomi

vedrører principielt al slags transport, men bruges især om de økonomiske aspekter af transport af varer og gods; om økonomiske beregninger for persontransport, se trafik - trafikplanlægning... Læs videre om transportøkonomi.

Transportstatistik

i Danmark belyser transportsektorens resurseanvendelse mht. infrastruktur og transportmidler, transporterede mængder, personer og trafikarbejde samt økonomiske forhold i form af regnskabsoplysninger, valutaindtjening, virksomhedsstruktur og beskæftigelse; endvidere indgår kommunikation i form af tele- og postvæsen ... Læs videre om transportstatistik.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Chr. Johansen: transport i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 14. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=173779