• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

erhvervspolitik

Seneste forfatter Redaktionen

erhvervspolitik, økonomiske foranstaltninger, som har til formål at realisere politiske mål mht. påvirkning af produktionens omfang og sammensætning og dermed af erhvervsstrukturen. Der eksisterer ingen klar afgrænsning til andre former for økonomisk politik. Området er ofte forbundet med stærke ideologiske og interessemæssige modsætninger, fx protektionisme kontra frihandel, privat kontra offentlig drift mv. Inden for økonomisk teori anerkendes erhvervspolitiske indgreb som hovedregel kun som midlertidige instrumenter under lavkonjunktur eller som instrumenter til varig styrkelse af områder, hvor markedsmekanismen ikke fungerer tilstrækkeligt.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. erhvervspolitik
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik