• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

deflatering

Seneste forfatter Redaktionen

deflatering, (afledning af lat. deflare 'bortblæse, afblæse'), omregning af en talserie, som er opgjort i årets priser, de faktiske priser, til en talserie, som er opgjort i basisårets priser, faste priser. Formålet med deflatering er at foretage en sammenligning over tid af fx nationalregnskabstal renset for virkningerne af prisændringer. De deflaterede størrelser skal derfor kunne opfattes som produktet af basisårets pris og varierende mængder. Resultatet af deflateringen er udtryk for den mængdemæssige eller reale udvikling i den pågældende størrelse. Deflatering omtales ofte som fastprisberegning eller beregning i konstante priser, og resultatet er et mængdeindeks.

Omregning til basisårets prisniveau sker med vægte opgjort på grundlag af de relative priser i basisåret. Ved omregningen anvendes et prisindeks, der sætter basisåret lig med 100. Basisåret behøver ikke nødvendigvis at være et år, der går forud for det eller de år, som omregnes. For lange tidsserier vil det være mest hensigtsmæssigt at vælge et basisår i midten af perioden. Selvom betegnelsen deflatering angiver omregning til et lavere prisniveau, kan der således også være tale om omregning til et højere prisniveau, inflatering.

Hvis man ønsker at sammenligne to år, er det principielt mest hensigtsmæssigt kun at anvende priser for disse to perioder i deflateringen, da priserne for et helt tredje år intet har med udviklingen mellem disse to år at gøre. Dette princip kan imidlertid komme i strid med ønsket om at have lange sammenlignelige tidsserier i faste priser med et fælles basisår.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. deflatering
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik