Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

inflation

Oprindelig forfatter TMA Seneste forfatter Redaktionen

Inflationen i Danmark 1949-2016. Gennem årene har der været store forskelle i inflationsniveauet i Danmark. Efterkrigstiden blev indledt med høj inflation, men den blev relativt hurtigt bragt ned. Fra begyndelsen af 1960'erne steg inflationen og kulminerede med tocifrede inflationsrater i 1970'erne. I begyndelsen af 1980'erne iværksattes en disinflationær politik, og siden er en lav inflationstakt fastholdt.

Inflationen i Danmark 1949-2016. Gennem årene har der været store forskelle i inflationsniveauet i Danmark. Efterkrigstiden blev indledt med høj inflation, men den blev relativt hurtigt bragt ned. Fra begyndelsen af 1960'erne steg inflationen og kulminerede med tocifrede inflationsrater i 1970'erne. I begyndelsen af 1980'erne iværksattes en disinflationær politik, og siden er en lav inflationstakt fastholdt.

inflation, inden for økonomi en proces, der er karakteriseret ved vedvarende stigninger i priserne og resulterer i en faldende real købekraft af et givent nominelt pengebeløb.

Som oftest benyttes betegnelsen inflation om stigninger i det generelle prisniveau målt ved et indeks for fx forbrugerpriser.

De fleste vesteuropæiske lande har i efterkrigstiden haft høj inflation. Den udvikling kulminerede i 1970'erne, og mange lande har derefter lagt vægt på at føre en lavinflationspolitik. Mange udviklingslande har i perioder haft endog meget høje inflationsrater, se hyperinflation.

Annonce

Ordet inflation kommer af latin inflatio, af inflare 'oppuste', af in- og flare 'blæse'.

Prisstigninger kan på kort sigt fremkaldes af mange faktorer, men vedvarende prisstigninger er kun mulige med en sideløbende forøgelse af pengemængden. Stigende priser ved en uændret pengemængde vil betyde et fald i den reale pengemængde og dermed i den likviditet, der reelt er til rådighed for transaktioner i økonomien.

Faldende likviditet vil bl.a. lede til rentestigninger og dermed til faldende efterspørgsel, hvilket vil dæmpe prisstigningstakten. Udvides pengemængden derimod, er det muligt at fastholde likviditeten i økonomien til trods for stigende priser, dvs. at inflation ultimativt er et monetært fænomen.

Ifølge kvantitetsteorien (se monetarisme) er inflation forårsaget af vækst i pengemængden, og inflationsstyring kræver derfor kontrol af pengemængden. Vækst i pengemængden kan også fremkomme som en efterfølgende pengepolitisk reaktion på et inflationært pres, som fx kan være opstået på produkt- eller arbejdsmarkedet.

Med fastholdt pengemængde vil de kortsigtede konsekvenser være faldende aktivitet, men det kan undgås ved en tilpasning til inflationstendenserne ved en ekspansion af pengemængden.

Inflation anses normalt for at være et problem, da det medfører et realt tab på pengebeholdninger og kan forårsage omfordelinger mellem debitorer og kreditorer. I tilfælde af høj og vedvarende inflation, hyperinflation, kan det monetære system undermineres. Endvidere giver inflation almindeligvis anledning til variationer i de relative priser, hvorved markedsmekanismens prissignaler forstyrres.

En disinflationær politik kan især på kort sigt være omkostningsfyldt og fremkalde faldende aktivitet som følge af, at det tager tid at få tilpasset nominelle lønninger og priser, se Phillips-kurve.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Torben M. Andersen: inflation i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 23. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=97748