• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

systemteori

systemteori, tankegang formuleret bl.a. af den østrigsk-canadiske biolog Ludwig von Bertalanffy (1901-72), der forsøger at opstille en generel systemmodel og en teori og tilgang til studiet af forskellige systemer, fx sociale, psykiske, politiske og biologiske systemer. Idéen om en almen systemteori ligger i forlængelse af sociologen Émile Durkheims opfattelse af, at samfundet kan opfattes som en organisme.

Systemteoretisk sociologi

analyserer sociale fænomener i deres systematiske, indbyrdes sammenhæng, ofte med udgangspunkt i de generelle, tværvidenskabelige systemteorier. Efter Émile Durkheim har eksempler herpå i 1900-tallet bl.a. været Talcott Parsons' teori om samfundet som et socialt system opdelt i en række åbne delsystemer, der gensidigt yder hinanden afgørende bidrag til udførelsen af samfundsmæssige funktioner, samtidig med at de hver for sig har en indre differentiering.

Senere har Niklas Luhmann analyseret det moderne samfund som bestående af en række lukkede delsystemer, fx ret, politik og økonomi, der hver for sig koncentrerer sig om deres selvopretholdelse gennem en afgrænsning over for de omgivende delsystemer.

Annonce

De sociale systemer består hos Niklas Luhmann af kommunikationer, og hvert delsystem lukker sig kommunikativt over for omgivelserne ved at gøre brug af en særlig kode. Også denne såkaldt autopoietiske systemteori bygger på en analogi mellem sociale og biologiske systemer.

Politologien

er på tilsvarende vis inspireret af analyser af tilpasning og feedback-mekanismer i anskuelsen af (national)samfundet og Det Internationale System som afgrænsede og adskilte enheder med elementer, der agerer med hinanden.

Mange af de grundlæggende opfattelser i både politologi og international politik baserer sig på dette syn, der først og fremmest blev formuleret af den amerikanske politolog David Easton.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. systemteori
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik