Sundheds- og Ældreministeriet

Oprindelige forfattere Hertzog UfRas Seneste forfatter Redaktionen

Sundheds- og Ældreministeriet, ministerium, oprettet 1987 som Sundhedsministeriet med et sagsområde, der hovedsagelig blev udskilt fra det daværende Indenrigsministerium. 1926-29 fandtes også et Sundhedsministerium, hvis administration imidlertid bevarede en nær tilknytning til Indenrigsministeriet.

Indtil 2001 bevarede ministeriet navnet Sundhedsministeriet, og 2001-07 var det en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ved daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens regeringsdannelse november 2007 ændrede ministeriet navn til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Navnet hentydede til en øget fokus på forebyggelse frem for helbredelse. Ud over at overtage sundhedsområdet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtog ministeriet ansvaret for Kennedy Centret fra Socialministeriet og ansvaret for Motions- og Ernæringsrådet fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. I Juli 2012 blev Kennedy Centret overdraget til Region Hovedstaden.

Annonce

2010-11 var ministeriet atter en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, inden det med regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden i oktober 2011 igen blev delt op.

Ministeriet beholdt således sine ansvarsområder inden for sundhed og forebyggelse med tilhørende institutioner. Samtidig blev ressortansvaret for sager vedrørende indenrigsområdet samt de relevante institutioner overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ved dannelsen af regeringen Lars Løkke Rasmussen i juni 2015, ændrede ministeriet navn til Sundheds- og Ældreministeriet.

I forbindelse med ressortomlægningen overtog ministeriet opgaver fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende ældreområdet, herunder forebyggelse, rehabilitering og genoptræning.

Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Hertz, Uffe Rasmussen: Sundheds- og Ældreministeriet i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 3. december 2016 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=125966