Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

nobelprisen

Oprindelige forfattere ESoeh, KAT og VAn Seneste forfatter Redaktionen

Niels R. Finsen modtog i 1903 som den første dansker nobelprisen (i fysiologi/medicin) for sin forskning inden for behandling af bl.a. tuberkulose i huden med ultraviolet lys.

Niels R. Finsen modtog i 1903 som den første dansker nobelprisen (i fysiologi/medicin) for sin forskning inden for behandling af bl.a. tuberkulose i huden med ultraviolet lys.

nobelprisen, verdens mest eftertragtede og prestigefyldte civile hædersbevisning, indstiftet testamentarisk 27.11.1895 af den svenske kemiker Alfred Nobel; godkendt af den svenske konge 29.6.1900 og første gang uddelt i 1901.

Prisen uddeles i fem portioner til personer, "som i det forløbne år har gjort menneskeheden den største nytte" inden for fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt for freden. Fredsprisen kan endvidere gives til institutioner. Vendingen "i det forløbne år" har i praksis været fortolket meget frit.

Nobelprisen administreres af Nobelstiftelsen og uddeles hvert år i Stockholm på Nobels dødsdag, den 10. december; fredsprisen uddeles dog i Oslo, som en følge af at Sverige og Norge 1814-1905 var i personalunion.

Annonce

Siden 1969 har Kungliga Vetenskapsakademien i enighed med Nobelstiftelsen uddelt en nobelpris i økonomi, indstiftet af den svenske nationalbank, Riksbanken, (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) med samme beløb som de øvrige.

En pris kan deles mellem højst tre personer.

I svenske kroner donerede Alfred Nobel oprindelig 31,5 mio., et beløb, der 2013 modsvarer ca. 1,71 mia., til formålet; kapitalen er siden vokset til ca. 3 mia., og hver pris er på ca. 10 mio.; foruden pengebeløbet gives et diplom og en guldmedalje.

Nobelprismodtagere under ceremonien 10.12.2005 i Stockholm. Fra venstre mod højre: Roy Glauber (USA), John Hall (USA), Theodor Hänsch (Tyskland), Yves Chauvin (Frankrig), Robert Grubbs (USA), Richard Schrock (USA), Barry Marshall (Australien), Robin Warren (Australien), Robert J. Aumann (Israel) og Thomas Schelling (USA).

Nobelprismodtagere under ceremonien 10.12.2005 i Stockholm. Fra venstre mod højre: Roy Glauber (USA), John Hall (USA), Theodor Hänsch (Tyskland), Yves Chauvin (Frankrig), Robert Grubbs (USA), Richard Schrock (USA), Barry Marshall (Australien), Robin Warren (Australien), Robert J. Aumann (Israel) og Thomas Schelling (USA).

Prismodtagerne udpeges i fysik og kemi af Svenska vetenskapsakademien, i fysiologi/medicin af Karolinska institutet, i litteratur af Svenska Akademien (se akademier) og for fredsprisens vedkommende af en komité udpeget af Norges Storting.

Kandidater kan indstilles af bl.a. Nobelkomitémedlemmer, af specielt indbudte sagkyndige og af tidligere prismodtagere. Uddelingen foretages uden skelen til modtagernes nationalitet, religion mv. I tilknytning til uddelingen holder hver modtager en forelæsning.

For litteraturprisen blev der ydermere formuleret det krav, at modtageren skulle have produceret "det mest udmærkede i idealistisk retning". Svenska Akademiens tolkning af det idealistiske gav sig i det første årti udslag i ejendommelige tildelinger. Debatten er fortsat gennem alle årene, affødt af diverse moralske, æstetiske og (litteratur-)politiske indlæg og holdningstilkendegivelser.

I dag står nobelprisen dog som den mest prominente litteraturpris i verden, ikke mindst fordi Akademiet og dets særlige komité kan trække på Nobelstiftelsens bibliotek, der mht. skønlitteratur er et af de største overhovedet. Som noget specielt for litteraturprisen kan kandidater indstilles af forfatterorganisationer.

Alfred Nobels testamente i uddrag

Jag undertecknad Alfred Bernhard Nobel förklarar härmed efter moget betänkande min yttersta vilja i afseende i den egendom jag vid min död kan efterlemna vara följande:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följandesätt: Kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta.

Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom literaturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser.

Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska Institutet i Stockholm; för literatur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget.

Det är min uttryckliga vilja at vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset antingen han er Skandinav eller ej.

Detta testamente är hittils det enda giltiga och upphäfver alla mina föregående testamentariska bestämmelser om sådane skulle förefinnas efter min död.

Slutligen anordnar jag såsom varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrarne uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken af kompetente läkare intygats liket förbrännas i såkallad cremationsugn.

Paris den 27 November 1895

Alfred Bernhard Nobel

Fredsprisen: Da nobelprisen blev indstiftet, var Norge i union med Sverige, og Stortinget havde tidligere engageret sig i og givet penge til fredsarbejde, men den præcise årsag til, at Nobel i sit testamente bestemte, at fredsprisen skulle uddeles i Norge, kendes ikke.

Nelson Mandela (tv.) og Frederik de Klerk modtog sammen Nobels Fredspris i 1993.

Nelson Mandela (tv.) og Frederik de Klerk modtog sammen Nobels Fredspris i 1993.

Ifølge testamentet var fredsprisen tiltænkt personer, der havde virket for "folkenes forbrødring og afskaffelsen eller formindskelsen af stående arméer samt skabelsen og spredning af fredskongresser".

Frem til 1940 blev priserne især uddelt på dette pacifistiske grundlag. Siden 1960'erne er priserne ofte givet til politiske aktører i konfliktsituationer, og prisen har dermed påskønnet fredsprocesserne, fx i Sydafrika (1993), Mellemøsten (1994), Nordirland (1998) og Syrien (2013). Fredsprisen er bl.a. blevet tildelt Røde Kors tre gange (1917, 1944 og 1963) og FN's Flygtningehøjkommisariat, UNHCR to gange (1954 og 1981).

Vejleder for Den Norske Nobelkomité er Det Norske Nobelinstitut i Oslo (oprettet 1904), hvor der forskes i international politik, folkeret og historie.

Fire personer har modtaget mere end én nobelpris: Marie Curie (fysik, 1903 og kemi, 1911), Linus Pauling (kemi, 1954 og fredsprisen, 1962), John Bardeen (fysik i både 1956 og 1972), samt Frederick Sanger (kemi i både 1958 og 1980).

Danske modtagere har hidtil været Niels Bohr, Aage Bohr og Ben R. Mottelson (fysik), Jens Christian Skou (kemi), Niels Finsen, August Krogh, Johannes Fibiger, Henrik Dam og Niels K. Jerne (fysiologi/medicin), Fredrik Bajer (fredsprisen), samt Karl Gjellerup, Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen (litteratur).

Nobelprisens hjemmeside

Modtagere i fysik, kemi, samt fysiologi eller medicin siden 1901 (danske nobelprismodtagere er sat med kursiv)

FysikKemiFysiologi/medicin
1901Wilhelm C. Röntgen (Tyskland)Jacobus H. van't Hoff (Holland)Emil A. von Behring (Tyskland)
1902Hendrik A. Lorentz og Peter Zeeman (Holland)Emil H. Fischer (Tyskland)Ronald Ross (Storbritannien)
1903Henri Becquerel, Pierre Curie og Marie Curie (Frankrig)Svante A. Arrhenius (Sverige)Niels R. Finsen (Danmark)
1904Lord Rayleigh (Storbritannien)Sir William Ramsay (Storbritannien)Ivan P. Pavlov (Rusland)
1905Philip E.A. Lenard (Tyskland)Adolph von Baeyer (Tyskland)Robert Koch (Tyskland)
1906Joseph J. Thomson (Storbritannien)Henri Moissan (Frankrig)Camillo Golgi (Italien) og Santiago R. y Cajal (Spanien)
1907Albert A. Michelson (USA)Eduard Buchner (Tyskland)Alphonse Laveran (Frankrig)
1908Gabriel J. Lippmann (Frankrig)Ernest Rutherford (Storbritannien)Ilja Metjnikov (Rusland) og Paul Ehrlich (Tyskland)
1909Guglielmo Marconi (Italien) og Karl F. Braun (Tyskland)Wilhelm Ostwald (Tyskland)Theodor Kocher (Schweiz)
1910Johannes D. van der Waals (Holland)Otto Wallach (Tyskland)Albrecht Kossel (Tyskland)
1911Wilhelm Wien (Tyskland)Marie Curie (Frankrig)Allvar Gullstrand (Sverige)
1912Nils G. Dalén (Sverige)Victor Grignard og Paul Sabatier (Frankrig)Alexis Carrel (Frankrig)
1913Helike Kamerlingh-Onnes (Holland)Alfred Werner (Schweiz)Charles Richet (Frankrig)
1914Max von Laue (Tyskland)Theodore W. Richards (USA)Robert Bárány (Østrig)
1915Sir William H. Bragg og William L. Bragg (Storbritannien)Richard M. Willstätter (Tyskland)ingen uddeling
1916ingen uddelingingen uddelingingen uddeling
1917Charles G. Barkla (Storbritannien)ingen uddelingingen uddeling
1918Max Planck (Tyskland)Fritz Haber (Tyskland)ingen uddeling
1919Johannes Stark (Tyskland)ingen uddelingJules Bordet (Belgien)
1920Charles É. Guillaume (Schweiz)Hermann W. Nernst (Tyskland)August Krogh (Danmark)
1921Albert Einstein (Tyskland/Schweiz)Frederick Soddy (Storbritannien)ingen uddeling
1922Niels Bohr (Danmark)Francis W. Aston (Storbritannien)Archibald V. Hill (Storbritannien) og Otto Meyerhof (Tyskland)
1923Robert A. Millikan (USA)Fritz Pregl (Østrig)Frederick G. Banting og John J.R. Macleod (Storbritannien)
1924Manne Siegbahn (Sverige)ingen uddelingWillem Einthoven (Holland)
1925James Franck og Gustav L. Hertz (Tyskland)Richard A. Zsigmondy (Østrig)ingen uddeling
1926Jean B. Perrin (Frankrig)The Svedberg (Sverige)Johannes Fibiger (Danmark)
1927Arthur H. Compton (USA) og Charles T.R. Wilson (Storbritannien)Heinrich Wieland (Tyskland)Julius W. von Jauregg (Østrig)
1928Owen W. Richardson (Storbritannien)Adolf Windaus (Tyskland)Charles Nicolle (Frankrig)
1929Louis de Broglie (Frankrig)Arthur Harden (Storbritannien) og Hans von Euler-Chelpin (Sverige)Christiaan Eijkman (Holland) og sir Frederick G. Hopkins (Storbritannien)
1930Sir Chandrasekhara V. Raman (Indien)Hans Fischer (Tyskland)Karl Landsteiner (Østrig)
1931ingen uddelingCarl Bosch og Friedrich Bergius (Tyskland)Otto H. Warburg (Tyskland)
1932Werner Heisenberg (Tyskland)Irving Langmuir (USA)Sir Charles S. Sherrington og Edgar D. Adrian (Storbritannien)
1933Erwin Schrödinger (Østrig) og Paul A.M. Dirac (Storbritannien)ingen uddelingThomas H. Morgan (USA)
1934ingen uddelingHarold C. Urey (USA)George H. Whipple, George Minot og William P. Murphy (USA)
1935James Chadwick (Storbritannien)Frédéric Joliot-Curie og Irène Joliot-Curie (Frankrig)Hans Spemann (Tyskland)
1936Victor F. Hess (Østrig) og Carl D. Anderson (USA)Peter Debye (Holland)Sir Henry H. Dale (Storbritannien) og Otto Loewi (Østrig)
1937Clinton J. Davisson (USA) og George P. Thomson (Storbritannien)Walter N. Haworth (Storbritannien) og Paul Karrer (Schweiz)Albert Szent-Györgyi (Ungarn)
1938E. Fermi (Italien)Richard Kuhn (Tyskland)Corneille Heymans (Belgien)
1939Ernest O. Lawrence (USA)Adolph F.J. Butenandt (Tyskland) og Leopold Ružička (Schweiz)Gerhard Domagk (Tyskland)
1940ingen uddelingingen uddelingingen uddeling
1941ingen uddelingingen uddelingingen uddeling
1942ingen uddelingingen uddelingingen uddeling
1943Otto Stern (USA)George de Hevesy (Ungarn)Henrik Dam (Danmark) og Edward A. Doisy (USA)
1944Isidor I. Rabi (USA)Otto Hahn (Tyskland)Joseph Erlanger og Herbert S. Gasser (USA)
1945Wolfgang Pauli (Østrig)Arrturi I. Virtanen (Finland)Alexander Fleming, Ernst B. Chain og sir Howard W. Florey (Storbritannien)
1946Percy W. Bridgman (USA)James B. Sumner, John H. Northrop og Wendell M. Stanley (USA)Hermann J. Muller (USA)
1947Edward V. Appleton (Storbritannien)Sir Robert Robinson (Storbritannien)Carl F. Cori (USA), Gerty Cori (USA) og Bernardo A. Houssay (Argentina)
1948Patrick M.S. Blackett (Storbritannien)Arne Tiselius (Sverige)Paul H. Müller (Schweiz)
1949Yukawa Hideki (Japan)William F. Giauque (USA)Walter R. Hess (Schweiz) og António E. Moniz (Portugal)
1950Cecil F. Powell (Storbritannien)Otto Diels og Kurt Alder (V-Tyskland)Edwin C. Kendall (USA), Tadeusz Reichstein (Schweiz) og Philip Hench (USA)
1951John D. Cockcroft (Storbritannien) og Ernest T.S. Walton (Irland)Edwin M. McMillan og Glenn T. Seaborg (USA)Max Theiler (Sydafrika)
1952Felix Bloch og Edward M. Purcell (USA)Archer J.P. Martin og Richard L.M. Synge (Storbritannien)Selman A. Waksman (USA)
1953Frits Zernike (Holland)Hermann Staudinger (V-Tyskland)Hans A. Krebs (Storbritannien) og Fritz A. Lipmann (USA)
1954Max Born (Storbritannien) og Walther Bothe (V-Tyskland)Linus C. Pauling (USA)John F. Enders, Thomas H. Weller og Frederick C. Robbins (USA)
1955Willis E. Lamb og Polykarp Kusch (USA)Vincent du Vigneaud (USA)Hugo Theorell (Sverige)
1956William Shockley, John Bardeen og Walter Brattain (USA)Cyril N. Hinshelwood (Storbritannien) og Nikolaj Semjonov (Sovjetunionen)André F. Cournand (USA), Werner Forssmann (V-Tyskland) og Dickinson W. Richards (USA)
1957Chen N. Yang og Tsung D. Lee (Kina)Alexander R. Todd (Storbritannien)Daniel Bovet (Italien)
1958Pavel Tjerenkov, Ilja Frank og Igor Tamm (Sovjetunionen)Frederick Sanger (Storbritannien)George W. Beadle, Edward L. Tatum og Joshua Lederberg (USA)
1959Emilio Segrè og Owen Chamberlain (USA)Jaroslav Heyrovský (Tjekkoslovakiet)Severo Ochoa og Arthur Kornberg (USA)
1960Donald A. Glaser (USA)Willard F. Libby (USA)Frank M. Burnet (Australien) og Peter B. Medawar (Storbritannien)
1961Robert Hofstadter (USA) og Rudolf L. Mössbauer (V-Tyskland)Melvin Calvin (USA)Georg von Békésy (USA)
1962Lev D. Landau (Sovjetunionen)Max F. Perutz og John C. Kendrew (Storbritannien)Francis Crick (Storbritannien), James D. Watson (USA) og Maurice Wilkins (Storbritannien)
1963Eugene P. Wigner (USA), Maria Goeppert-Mayer (USA) og Hans D. Jensen (V-Tyskland)Karl Ziegler (V-Tyskland) og Giulio Natta (Italien)John C. Eccles (Australien), Alan L. Hodgkin (Storbritannien) og Andrew F. Huxley (Storbritannien)
1964Charles H. Townes (USA), Nikolaj G. Basov (Sovjetunionen) og Aleksandr Prokhorov (Sovjetunionen)Dorothy C. Hodgkin (Storbritannien)Konrad Bloch (USA) og Feodor Lynen (V-Tyskland)
1965Tomonaga Shinichiro (Japan), Julian Schwinger (USA) og Richard P. Feynman (USA)Robert B. Woodward (USA)François Jacob, André Lwoff og Jacques Monod (Frankrig)
1966Alfred Kastler (Frankrig)Robert S. Mulliken (USA)Peyton Rous og Charles B. Huggins (USA)
1967Hans A. Bethe (USA)Manfred Eigen (V-Tyskland), Ronald G.W. Norrish (Storbritannien) og George Porter (Storbritannien)Ragnar Granit (Sverige), Haldan K. Hartline (USA) og George Wald (USA)
1968Luis W. Alvarez (USA)Lars Onsager (Storbritannien)Robert W. Holley, Har G. Khorana og Marshall W. Nirenberg (USA)
1969Murray Gell-Mann (USA)Derek Barton (Storbritannien) og Odd Hassel (Norge)Max Delbrück, Alfred D. Hershey og Salvador E. Luria (USA)
1970Hannes Alfvén (Sverige) og Louis Néel (Frankrig)Luis F. Leloir (Argentina)Sir Bernard Katz (V-Tyskland/Storbritannien), Ulf von Euler-Chelpin (Sverige) og Julius Axelrod (USA)
1971Dennis Gabor (Storbritannien)Gerhard Herzberg (Canada)Earl W. Sutherland Jr. (USA)
1972John Bardeen, Leon N. Cooper og Robert Schrieffer (USA)Christian B. Anfinsen, Stanford Moore og William H. Stein (USA)Gerald M. Edelman (USA) og Rodney R. Porter (Storbritannien)
1973Leo Esaki (Japan), Ivar Giaever (USA) og Brian D. Josephson (Storbritannien)Ernst O. Fischer (V-Tyskland) og Geoffrey Wilkinson (Storbritannien)Karl von Frisch (Østrig), Konrad Lorenz (Østrig) og Nikolaas Tinbergen (Holland)
1974Martin Ryle, Antony Hewish (Storbritannien)Paul J. Flory (USA)Albert Claude (Belgien), Christian R. de Duve (Belgien) og George E. Palade (USA)
1975Aage Bohr (Danmark), Ben R. Mottelson (Danmark) og Leo J. Rainwater (USA)John W. Cornforth (Storbritannien) og Vladimir Prelog (Schweiz)David Baltimore, Renato Dulbecco og Howard M. Temin (USA)
1976Burton Richter og Samuel C.C. Ting (USA)William N. Lipscomb (USA)Baruch Blumberg og D. Carleton Gajdusek (USA)
1977Philip W. Anderson (USA), Neville F. Mott (Storbritannien) og John H. van Vleck (USA)Ilya Prigogine (Belgien)Roger Guillemin, Andrew V. Schally og Rosalyn Yalow (USA)
1978Pjotr Kapitsa (Sovjetunionen), Arno A. Penzias (USA) og Robert W. Wilson (USA)Peter D. Mitchell (Storbritannien)Werner Arber (Schweiz), Daniel Nathans (USA) og Hamilton O. Smith (USA)
1979Sheldon L. Glashow (USA), Abdus Salam (Pakistan) og Steven Weinberg (USA)Herbert C. Brown (USA) og Georg Wittig (V-Tyskland)Allan M. Cormack (USA) og Geoff N. Hounsfield (Storbritannien)
1980James W. Cronin, Val Fitch (USA)Paul Berg (USA), Walter Gilbert (USA) og Frederick Sanger (Storbritannien)Baruj Benacerraf (USA), Jean Dausset (Frankrig) og George D. Snell (USA)
1981Nicolaas Bloembergen (USA), Arthur L. Schawlow (USA) og Kai M. Siegbahn (Sverige)Fukui Kenechi (Japan) og Roald Hoffmann (USA)Roger W. Sperry (USA), David H. Hubel (USA) og Torsten N. Wiesel (Sverige)
1982Kenneth G. Wilson (USA)Aaron Klug (Storbritannien)Sune K. Bergström (Sverige), Bengt I. Samuelsson (Sverige) og John R. Vane (Storbritannien)
1983Subrahmanyan Chandrasekhar og William A. Fowler (USA)Henry Taube (USA)Barbara McClintock (USA)
1984Carlo Rubbia (Italien) og Simon van der Meer (Holland)Bruce Merrifield (USA)Niels K. Jerne (Danmark), Georges J.F. Köhler (V-Tyskland) og César Milstein (Storbritannien/Argentina)
1985Klaus von Klitzing (V-Tyskland)Herbert A. Hauptman og Jerome Karle (USA)Michael S. Brown og Joseph L. Goldstein (USA)
1986Ernst Ruska (V-Tyskland), Gerd Binnig (V-Tyskland) og Heinrich Rohrer (Schweiz)Dudley R. Herschbach (USA), Yuan T. Lee (USA) og John C. Polanyi (Canada)Stanley Cohen (USA) og Rita Levi-Montalcini (Italien/USA)
1987Georg Bednorz (V-Tyskland) og Karl A. Müller (Schweiz)Donald Cram (USA), Jean-Marie Lehn (Frankrig) og Charles J. Pedersen (USA)Tonegawa Susumu (Japan)
1988Leon M. Lederman, Melvin Schwartz og Jack Steinberger (USA)Johann Deisenhofer, Robert Huber og Hartmut Michel (V-Tyskland)Sir James W. Black (Storbritannien), Gertrude B. Elion (USA) og George H. Hitchings (USA)
1989Norman F. Ramsey (USA), Hans G. Dehmelt (USA) og Wolfgang Paul (V-Tyskland)Sidney Altman og Thomas R. Cech (USA)J. Michael Bishop og Harold E. Varmus (USA)
1990Jerome I. Friedman (USA), Henry W. Kendall (USA) og Richard E. Taylor (Canada)Elias J. Corey (USA)Joseph E. Murray og E. Donnall Thomas (USA)
1991Pierre-Gilles de Gennes (Frankrig)Richard R. Ernst (Schweiz)Erwin Neher og Bert Sakmann (V-Tyskland)
1992Georges Charpak (Frankrig)Rudolph A. Marcus (USA)Edmond H. Fischer (USA/Schweiz) og Edwin G. Krebs (USA)
1993Russell Hulse og Joseph Taylor (USA)Kary B. Mullis (USA) og Michael Smith (Canada)Richard J. Roberts (Storbritannien) og Philip A. Sharp (USA)
1994Bertram Brockhouse (Canada) og Clifford Shull (USA)George A. Olah (USA)Alfred G. Gilman og Martin Rodbell (USA)
1995Martin L. Perl, Frederick Reines (USA)Paul J. Crutzen (Holland), Mario J. Molina (USA) og Frank S. Rowland (USA)Edward B. Lewis (USA), Christiane Nüsslein-Volhard (Tyskland) og Eric F. Wieschaus (USA)
1996David M. Lee, Douglas D. Osheroff og Robert C. Richardson (USA)Robert F. Curl jr. (USA), sir Harold W. Kroto (Stor-britannien) og Richard E. Smalley (USA)Peter C. Doherty (Australien) og Rolf M. Zinkernagel (Schweiz)
1997Steven Chu (USA), Claude Cohen-Tannoudji (Frankrig) og William D. Phillips (USA)Paul D. Boyer (USA), John E. Walker (Storbritannien) og Jens Christian Skou (Danmark)Stanley B. Prusiner (USA)
1998Robert B. Laughlin (USA), Horst L. Störmer (Tyskland) og Daniel C. Tsui (USA)Walter Kohn (USA) og John A. Pople (Storbritannien)Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro og Ferid Murad (USA)
1999Gerardus 't Hooft og Martinus J.G. Veltman (Holland)Ahmed H. Zewail (Egypten/USA)Günter Blobel (USA)
2000Zjores I. Alferov (Rusland), Herbert Kroemer (Tyskland) og Jack S. Kilby (USA)Alan J. Heeger (USA), Alan G. MacDiarmid (USA) og Shirakawa Hideki (Japan)Arvid Carlsson (Sverige), Paul Greengard (USA) og Eric R. Kandel (USA)
2001Eris A. Cornell (USA), Wolfgang Ketterle (Tyskland) og Carl E. Wieman (USA)William S. Knowles (USA), Noyori Ryoji (Japan) og K. Barry Sharpless (USA)Leland H. Hartwell (USA), R. Timothy Hunt (Storbritannien) og Paul M. Nurse (Storbritannien)
2002Raymond Davis (USA), Koshiba Mashatoshi (Japan) og Riccardo Giacconi (USA)John B. Fenn (USA), Tanaka Koichi (Japan) og Kurt Wüthrich (Schweiz)Sydney Brenner (Storbritannien), H. Robert Horvitz (USA) og John E. Sulston (Storbritannien)
2003Alexei A. Abrikosov (USA/Rusland), Vitalij L. Ginzburg (Rusland) og Anthony J. Leggett (Storbritannien/USA)Peter Agre og Roderick MacKinnon (USA)Paul C. Lauterbur (USA) og sir Peter Mansfield (Storbritannien)
2004David J. Gross, Hugh D. Politzer og Frank Wilczek (USA)Aaron Ciechanover (Israel), Avram Hershko (Israel) og Irwin Rose (USA)Richard Axel og Linda B. Buck (USA)
2005Roy J. Glauber (USA), John L. Hall (USA) og Theodor W. Hänsch (Tyskland)Yves Chauvin (Frankrig), Robert H. Grubbs (USA) og Richard R. Schrock (USA)Barry J. Marshall og J. Robin Warren (Australien)
2006John C. Mather og George F. Smoot (USA)Roger D. Kornberg (USA)Andrew Z. Fire og Craig C. Mello (USA)
2007Albert Fert (Frankrig) og Peter Grünberg (Tyskland)Gerhard Ertl (Tyskland)Mario R. Capecchi (USA), sir Martin J. Evans (Storbritannien) og Oliver Smithies (USA)
2008Nambu Yoichiro (USA), Kobayashi Makoto (Japan) og Maskawa Toshihide (Japan)Shimomura Osamu, Martin Chalfie og Roger Y. Tsien (USA)Harald zur Hausen (Tyskland), Françoise Barré-Sinoussi (Frankrig) og Luc Montagnier (Frankrig)
2009Charles K. Kao (Kina/Storbritannien), Willard S. Boyle (USA) og George E. Smith (USA)Venkatraman Ramakrishnan (Storbritannien), Thomas A. Steitz (USA) og Ada E. Yonath (Israel)Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider og Jack W. Szostak (USA)
2010Andre Geim og Konstantin Novoselov (Rusland)Richard F. Heck (USA), Ei-ichi Negishi (Kina) og Akira Suzuki (Japan)Robert G. Edwards (Storbritannien)
2011Saul Perlmutter (USA), Brian P. Schmidt (Australien) og Adam G. Riess (USA)Daniel Shechtman (Israel)Bruce A. Beutler (USA), Jules A. Hoffmann (Luxembourg) og Ralph M. Steinman (Canada)
2012Serge Haroche (Frankrig) og David J. J. Wineland (USA)Robert J. Lefkowitz og Brian K. Kobilka (USA)Shinya Yamanaka (Japan) og sir John B. Gurdon (Storbritannien)
2013François Englert (Belgien) og Peter W. Higgs (Storbritannien)Martin Karplus (Østrig), Michael Levitt (Sydafrika) og Arieh Warshel (Israel)James E. Rothman (USA), Randy W. Schekman (USA) og Thomas C. Südhof (Tyskland)
2014Isamu Akasaki (Japan), Hiroshi Amano (Japan) og Shuji Nakamura (Japan/USA)Eric Betzig (Rumænien/Tyskland), Stefan W. Hell (USA) og William E. Moerner (USA)John O'Keefe (USA), May-Britt Moser (Norge) og Edvard I. Moser (Norge)
2015Takaaki Kajita (Japan) og Arthur B. McDonald (Canada)Tomas Lindahl (Sverige), Paul Modrich (USA) og Aziz Sancar (Tyrkiet)William C. Campbell (Irland), Satoshi Omura (Japan) og Youyou Tu (Kina)
2016David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane og J. Michael Kosterlitz (Storbritannien)Jean-Pierre Sauvage (Frankrig), sir J. Fraser Stoddart (Storbritannien) og Bernard L. Feringa (Holland)Yoshinori Ohsumi (Japan)

Modtagere i litteratur og fred siden 1901, samt økonomi siden 1969 (danske nobelprismodtagere er sat med kursiv)

LitteraturFredØkonomi
1901R.F.A. Sully-Prudhomme (Frankrig)Henri Dunant (Schweiz) og Frédéric Passy (Frankrig)
1902Theodor Mommsen (Tyskland)Élie Ducommun og Charles A. Gobat (Schweiz)
1903Bjørnstjerne Bjørnson (Norge)William R. Cremer (Storbritannien)
1904Frédéric Mistral (Frankrig) og José Echegaray (Spanien)Institut de droit international
1905Henryk Sienkiewicz (Polen)Bertha von Suttner (Østrig)
1906Giosuè Carducci (Italien)Theodore Roosevelt (USA)
1907Rudyard Kipling (Storbritannien)Ernesto T. Moneta (Italien) og Louis Renault (Frankrig)
1908Rudolf Eucken (Tyskland)Klas P. Arnoldson (Sverige) og Fredrik Bajer (Danmark)
1909Selma Lagerlöf (Sverige)Auguste Beernaert (Belgien), Paul d'Estournelles de Constant (Frankrig)
1910Paul J.H. Heyse (Tyskland)Bureau international permanent de la Paix
1911Maurice Maeterlinck (Belgien)Tobias M.C. Asser (Holland) og Alfred H. Fried (Østrig)
1912Gerhart Hauptmann (Tyskland)Elihu Root (USA)
1913Rabindranath Tagore (Indien)Henri La Fontaine (Belgien)
1914ingen uddelingingen uddeling
1915Romain Rolland (Frankrig)ingen uddeling
1916Verner von Heidenstam (Sverige)ingen uddeling
1917Karl Gjellerup og Henrik Pontoppidan (Danmark)Den Internationale Røde Kors Komité
1918ingen uddelingingen uddeling
1919Carl Spitteler (Schweiz)Woodrow Wilson (USA)
1920Knut Hamsun (Norge)Léon Bourgeois (Frankrig)
1921Anatole France (Frankrig)Hjalmar Branting (Sverige) og Christian L. Lange (Norge)
1922Jacinto Benavente (Spanien)Fridtjof Nansen (Norge)
1923William B. Yeats (Irland)ingen uddeling
1924Władysław Reymont (Polen)ingen uddeling
1925George Bernard Shaw (Storbritannien)Sir Austen Chamberlain (Storbritannien) og Charles G. Dawes (USA)
1926Grazia Deledda (Italien)Aristide Briand (Frankrig) og Gustav Stresemann (Tyskland)
1927Henri Bergson (Frankrig)Ferdinand Buisson (Frankrig) og Ludwig Quidde (Tyskland)
1928Sigrid Undset (Norge)ingen uddeling
1929Thomas Mann (Tyskland)Frank B. Kellogg (USA)
1930Sinclair Lewis (USA)Nathan Söderblom (Sverige)
1931Erik A. Karlfeldt (Sverige)Jane Addams og Nicholas M. Butler (USA)
1932John Galsworthy (Storbritannien)ingen uddeling
1933Ivan A. Bunin (statsløs)Norman Angell (Storbritannien)
1934Luigi Pirandello (Italien)Arthur Henderson (Storbritannien)
1935ingen uddelingCarl von Ossietzky (Tyskland)
1936Eugene O'Neill (USA)Carlos Saavedra Lamas (Argentina)
1937Roger Martin du Gard (Frankrig)Lord Edgar A.R. Cecil (Storbritannien)
1938Pearl S. Buck (USA)Office international Nansen pour les Réfugiés
1939Frans E. Sillanpää (Finland)ingen uddeling
1940ingen uddelingingen uddeling
1941ingen uddelingingen uddeling
1942ingen uddelingingen uddeling
1943ingen uddelingingen uddeling
1944Johannes V. Jensen (Danmark)Den Internationale Røde Kors Komité
1945Gabriela Mistral (Chile)Cordell Hull (USA)
1946Hermann Hesse (Schweiz)Emily G. Balch og John R. Mott (USA)
1947André Gide (Frankrig)The Friends Service Council og The American Friends Service Committee (kvækere i Storbritannien og USA)
1948T.S. Eliot (Storbritannien)ingen uddeling
1949William Faulkner (USA)John Boyd Orr (Storbritannien)
1950Bertrand Russell (Storbritannien)Ralph Bunche (USA)
1951Pär Lagerkvist (Sverige)Léon Jouhaux (Frankrig)
1952François Mauriac (Frankrig)Albert Schweitzer (Frankrig/Tyskland)
1953Sir Winston Churchill (Storbritannien)George C. Marshall (USA)
1954Ernest Hemingway (USA)UNHCR
1955Halldór Laxness (Island)ingen uddeling
1956Juan R. Jiménez (Spanien)ingen uddeling
1957Albert Camus (Frankrig)Lester B. Pearson (Canada)
1958Boris Pasternak (Sovjetunionen)Georges Pire (Belgien)
1959Salvatore Quasimodo (Italien)Philip J. Noel-Baker (Storbritannien)
1960Saint-John Perse (Frankrig)Albert J. Lutuli (Sydafrika)
1961Ivo Andrić (Jugoslavien)Dag Hammarskjöld (Sverige)
1962John Steinbeck (USA)Linus C. Pauling (USA)
1963Giorgos Seferis (Grækenland)Den Internationale Røde Kors Komité
1964Jean-Paul Sartre (Frankrig)Martin Luther King (USA)
1965Mikhail Sjolokhov (Sovjetunionen)UNICEF
1966Shmuel J. Agnon (Israel) og Nelly Sachs (Tyskland)ingen uddeling
1967Miguel Á. Asturias (Guatemala)ingen uddeling
1968Kawabata Yasunari (Japan)René Cassin (Frankrig)
1969Samuel Beckett (Irland)ILORagnar Frisch (Norge) og Jan Tinbergen (Holland)
1970Aleksandr Solzjenitsyn (Sovjetunionen)Norman E. Borlaug (USA)Paul A. Samuelson (USA)
1971Pablo Neruda (Chile)Willy Brandt (V-Tyskland)Simon S. Kuznets (USA)
1972Heinrich Böll (V-Tyskland)ingen uddelingJohn R. Hicks (Storbritannien) og Kenneth J. Arrow (USA)
1973Patrick White (Australien)Henry Kissinger (USA), Le Duc Tho (Vietnam)Wassily Leontief (USA)
1974Eyvind Johnson og Harry Martinson (Sverige)Seán MacBride (Irland), Sato Eisaku (Japan)Gunnar Myrdal (Sverige) og Friedrich A. von Hayek (Storbritannien)
1975Eugenio Montale (Italien)Andrej D. Sakharov (Sovjetunionen)Leonid Kantorovitj (Sovjetunionen) og Tjalling C. Koopmans (USA)
1976Saul Bellow (USA)Betty Williams og Mairéad Corrigan-Maguire (Nordirland)Milton Friedman (USA)
1977Vicente Aleixandre (Spanien)Amnesty InternationalBertil Ohlin (Sverige) og James E. Meade (Storbritannien)
1978Isaac B. Singer (USA)Anwar al-Sadat (Egypten) og Menachem Begin (Israel)Herbert A. Simon (USA)
1979Odysseas Elytis (Grækenland)Mother Theresa (Indien)Theodore W. Schultz (USA) og sir Arthur Lewis (Storbritannien)
1980Czesław Miłosz (Polen)Adolfo Pérez Esquivel (Argentina)Lawrence R. Klein (USA)
1981Elias Canetti (Storbritannien)UNHCRJames Tobin (USA)
1982Gabriel G. Márquez (Colombia)Alva Myrdal (Sverige) og Alfonso García Robles (Mexico)George Stigler (USA)
1983William Golding (Storbritannien)Lech Wałęsa (Polen)Gerard Debreu (USA)
1984Jaroslav Seifert (Tjekkoslovakiet)Desmond Tutu (Sydafrika)Richard Stone (Storbritannien)
1985Claude Simon (Frankrig)International Physicians for the Prevention of Nuclear WarFranco Modigliani (USA)
1986Wole Soyinka (Nigeria)Elie Wiesel (USA)James M. Buchanan (USA)
1987Joseph Brodsky (USA)Oscar Arias Sánchez (Costa Rica)Robert M. Solow (USA)
1988Naguib Mahfouz (Egypten)FN's fredsbevarende styrkerMaurice Allais (Frankrig)
1989Camilo J. Cela (Spanien)Dalai Lama (Tibet)Trygve Haavelmo (Norge)
1990Octavio Paz (Mexico)Mikhail Gorbatjov (Sovjetunionen)Harry M. Markowitz, Merton H. Miller og William F. Sharpe (USA)
1991Nadine Gordimer (Sydafrika)Aung San Suu Kyi (Burma (Myanmar))Ronald H. Coase (Storbritannien)
1992Derek Walcott (Saint Lucia)Rigoberta Menchú (Guatemala)Gary S. Becker (USA)
1993Toni Morrison (USA)Nelson Mandela og Frederik de Klerk (Sydafrika)Robert W. Fogel og Douglass C. North (USA)
1994Oe Kenzaburo (Japan)Yassir Arafat (Palæstina), Shimon Peres (Israel) og Yitzhak Rabin (Israel)John C. Harsanyi (USA), John F. Nash Jr. (USA) og Reinhard Selten (Tyskland)
1995Seamus Heaney (Irland)Joseph Rotblat (Storbritannien) og Pugwash Conferences on Science and World AffairsRobert E. Lucas Jr. (USA)
1996Wisława Szymborska (Polen)Carlos F.X. Belo og José Ramos-Horta (Ø-Timor)James A. Mirrlees (Storbritannien), William Vickrey (USA)
1997Dario Fo (Italien)International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og J. Williams (USA)Robert C. Merton og Myron S. Scholes (USA)
1998José Saramago (Portugal)John Hume og David Trimble (Nordirland)Amartya Sen (Indien)
1999Günter Grass (Tyskland)Læger uden Grænser (Médecins sans frontières)Robert A. Mundell (Canada)
2000Gao Xingjian (Frankrig)Kim Dae-Jung (Sydkorea)James J. Heckman og Daniel L. McFadden (USA)
2001V.S. Naipaul (Storbritannien)FN og Kofi Annan (Ghana)George A. Akerlof, A. Michael Spence og Joseph E. Stiglitz (USA)
2002Imre Kertész (Ungarn)Jimmy Carter (USA)Daniel Kahneman (USA/Israel) og Vernon L. Smith (USA)
2003J.M. Coetzee (Sydafrika)Shirin Ebadi (Iran)Robert F. Engle III (USA) og Clive W.J. Granger (Storbritannien)
2004Elfriede Jelinek (Østrig)Wangari M. Maathai (Kenya)Finn E. Kydland (Norge) og Edward C. Prescott (USA)
2005Harold Pinter (Storbritannien)International Atomic Energy Agency og Mohamed el-Baradei (Egypten)Robert J. Aumann (Israel/USA) og Thomas C. Schelling (USA)
2006Orhan Pamuk (Tyrkiet)Muhammad Yunus og Grameen Bank (Bangladesh)Edmund S. Phelps (USA)
2007Doris Lessing (Storbritannien)IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) og Al Gore (USA)Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin og Roger B. Myerson (USA)
2008Jean-Marie G. Le Clézio (Frankrig)Martti Ahtisaari (Finland)Paul Krugman (USA)
2009Herta Müller (Tyskland)Barack Obama (USA)Elinor Ostrom og
Oliver E. Williamson (USA)
2010Mario Vargas Llosa (Peru)Liu Xiaobo (Kina)Peter A. Diamond (USA), Dale T. Mortensen (USA) og Christopher A. Pissarides (Cypern/Storbritannien)
2011Tomas Tranströmer (Sverige)Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia), Leymah Gbowee (Liberia) og Tawakkul Karman (Yemen)Thomas J. Sargent og Christopher A. Sims (USA)
2012Mo Yan (Kina)EUAlvin E. Roth og Lloyd S. Shapley (USA)
2013Alice Munro (Canada)Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW)Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen og Robert J. Shiller (USA)
2014Patrick Modiano (Frankrig)Kailash Satyarthi (Indien) og Malala Yousafzai (Pakistan)Jean Tirole (Frankrig)
2015Svetlana Aleksijevitj (Hviderusland)Den Nationale Dialogkvartet (Tunesien)Angus Deaton (Storbritannien)
2016Bob Dylan (USA)Juan Manuel Santos (Colombia)Oliver Hart (Storbritannien) og Bengt Holmström (Finland)

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ejgil Søholm, Knut Are Tvedt, Victor Andersen: nobelprisen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 21. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=507141