• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Norge - forvaltning

Norge er inddelt i 19 fylker (amter) og 434 kommuner. Den mindste kommune, Utsira, har kun lidt over 200 indb., den største, Oslo, 526.900 (2005). Oslo er både kommune og fylkeskommune.

Kommuner

Kommunernes øverste politiske organ er kommunestyret, som vælges ved direkte valg. Kommunestyret vælger et formandskab (svarende til et forretningsudvalg) på mindst fem medlemmer og en ordfører (svarende til borgmester). Kommunestyret kan nedsætte politiske udvalg for de forskellige dele af forvaltningen. Den kommunale administration ledes af en rådmand, som står til ansvar over for kommunestyret. Parlamentarisk styre kan anvendes i kommunerne, men praktiseres kun i Oslo. Ved parlamentarisk styre vælger kommunestyret et kommuneråd, som erstatter formandskab og rådmand, og som skal have kommunestyrets tillid.

Kommunale opgaver omfatter bl.a. grundskolen (folkeskolen), sociale opgaver, pleje og omsorg, tekniske opgaver som kommunale veje, vandforsyning og -afledning og opgaver inden for områderne kultur og fritid.

Annonce

Fylkeskommuner

Fylkeskommunernes øverste politiske organ er fylkestinget, som vælges ved direkte valg. Alle fylkeskommuner skal have et fylkesudvalg (formandskab) og en fylkesordfører (formand), og andre politiske udvalg kan nedsættes. Fylkeskommunale ansvarsområder er bl.a. videregående skoler, sygehuse og amtsveje. Fylkeskommunen skal også udarbejde en fylkesplan (svarende til en regionsplan), som skal koordinere statens, fylkeskommunens og kommunernes planarbejde i fylket.

Fylkesmanden

Fylkesmanden (amtmanden) er regeringens repræsentant i fylket og skal bidrage til gennemførelse af statens politik i kommuner og fylker. Embedet er tillagt tilsyns- og kontrolopgaver og skal bl.a. overvåge kommunernes økonomiforvaltning og godkende deres låneoptagelser.

Læs mere om Norge.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Norge - forvaltning
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik