• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

sikkerhedstransport

Seneste forfatter Redaktionen

sikkerhedstransport, kreditors overdragelse af sin fordring på debitor som sikkerhedsstillelse for krav mod overdrageren/kreditor, fx i forbindelse med entrepriser, når en entreprenør overdrager sit krav på entreprisesummen til sin bank eller andre.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. sikkerhedstransport
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik